Testovi za “B” kategoriju

Poligon 6

Naša putnička vozila za obuku

Poštovani kandidati auto škole Euro Start

OVI TESTOVI SU JANUARA 2017 GODINE OBNOVLJENI I USKLAĐENI SA PROMENAMA NA TESTOVIMA NA TEORIJSKOM ISPITU, NJIMA SU POKRIVENA SVA PITANJA KOJA MOŽETE IMATI NA TESTU  ZA B KATEGORIJU (ako ovih 38 testova rešavate uspešno, sa više od 90% tačnih odgovora)

USPEH NA TESTU VAM JE ZAGARANTOVAN! 

:)

UKOLIKO IMATE BILO KAKVIH NEJASNOĆA ILI PITANJA U VEZI TEORIJE ILI OVIH TESTOVA, NAŠA PODRŠKA VAM JE NA RASPOLAGANJU  SVAKIM RADNIM DANOM LIČNO (u prostorijama auto škole), TELEFONOM (511-342),SMS-OM(063 10 54 152) ILI E-POŠTOM (as.euro.start@gmail.com)

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8

Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15 Test 16

Test 17 Test 18 Test 19 Test 20 Test 21 Test 22 Test 23 Test 24  Test 25 Test 26 Test 27 Test 28

Test 29  Test 30  Test 31 Test 32 Test 33 Test 34 Test 35 Test 36  Test 37 Test 38