Д.О.О Еуро Старт - Тест 34 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је на путу колона возила:
(три тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 34)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Растојање између возила приказаних на слици је означено бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 47)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

На возила под пратњом, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 718)

 


    4.

Моторно возило са електричним погоном, највеће трајне номиналне снаге 5 kW, највеће конструктивне брзине 50 km/h и које има три точка симетрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 89)

 


    5.

Коловозна трака је на слици означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 145)

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 34)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Одстојање на коме учесник у саобраћају, с обзиром на физичке препреке, може у условима нормалне видљивости јасно видети другог учесника у саобраћају, односно другу могућу препреку на путу, je:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 39)

 


    8.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 4 kW и чија је маса 400 kg, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 100)

 


    9.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 20 kW, чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 106)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 34)

 


    11.

На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 83)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 133)

 


    13.

На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због чега једно од возила која се мимоилазе мора да се креће уназад, кретаће се уназад:
(два тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 183)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање Вам је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 234)

 


    15.

Непосредно испред раскрснице са кружним током саобраћаја:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 283)

 


    16.

Брзина кретања моторног возила које вуче прикључно возило за становање (караван), на путу ван насеља ограничена је на:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 342)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 394)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    18.

Возач је дужан да звучни знак упозорења даје:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 433)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици паркирање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 483)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици дозвољено је паркирање

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 533)

 


    21.

Када се моторно возило вуче, лице које управља вученим возилом:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 585)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици, на раскрсници на којој саобраћај регулише полицијски службеник:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 646)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици, возач се са аутопута искључује на прописан начин путањом означеном бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 683)

 


    24.

Посебни светлосни и звучни знаци возила са првенством пролаза су:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 733)

 


    25.

Брзина кретања возила ван насеља, на делу пута или улице у непосредној близини школе („Зона школе“), је ограничена до:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 793)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 35)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 48)

 


    28.

Пешачки прелаз на слици је означен бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 163)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 94)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 101)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 137)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 40)

 


    33.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 153)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Полицијски службеник прописане знаке којима се наређује заустављање возила    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 504)

 


    35.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 197)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 241)

 


    37.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 293)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Ознака на коловозу означена на слици служи за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 345)

 


    39.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 397)

 


    40.

У ситуацији приказаној на слици, уређаји којима се забрањује и спречава прелазак возила су:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 449)

 


    41.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 499)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    42.

Возачку дозволу за управљање возилима категорије BЕ могу добити само они возачи који већ имају возачку дозволу за управљање моторним возилом категорије:    (ВОЗАЧИ - 47)

 


    43.

Возило које је преправљено може учествовати у саобраћају:    (ВОЗИЛА - 39)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак