Д.О.О Еуро Старт - Тест 33 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је на путу колона возила:
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 33)

 


    2.

Означена удаљеност између возила приказаних на слици је:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 46)

 


    3.

Збир највећих дозвољених маса возила која чине скуп, умањен за вертикално оптерећење које возило прима од прикључног возила је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 54)

 


    4.

Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је тешки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(три тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 88)

 


    5.

Коловоз је на слици означен бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 144)

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 33)

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици одстојање између вучног и вученог моторног возила које се вуче ужетом мора да износи:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 598)

 


    8.

На аутопуту са три или више саобраћајних трака, намењених за саобраћај возила у једном смеру, две саобраћајне траке које се простиру уз десну ивицу коловоза морају да користе возачи:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 689)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 698)

 


    10.

Возила са првенством пролаза имају првенство пролаза у односу на сва друга возила, осим у односу на возила под пратњом, на раскрсницама на којима је саобраћај регулисан
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 738)

 


    11.

Возач возила који обилази аутобус заустављен на стајалишту:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 33)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, правилно се креће возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 82)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 132)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици када је возило које Вам долази у сусрет ступило на сужени део коловоза услед чега је мимоилажење немогуће:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 182)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, на мотопуту:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 233)

 


    16.

Возачу који се креће путем који није пут са првенством пролаза, непосредно испред раскрснице:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 282)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, дужни сте да се крећете брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 341)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 393)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици на уласку у непрегледну кривину:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 432)

 


    20.

На месту на коме би возило заклањало саобраћајни знак возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 482)

 


    21.

На паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на коловозу, обележено као место за паркирање за возила за особе са инвалидитетом, дозвољено је заустављање или паркирање:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 532)

 


    22.

Крутом везом није дозвољено да се вуче моторно возило:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 584)

 


    23.

Возач којем је дозвољен пролаз према светлосном саобраћајном знаку, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 645)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици возач који се укључује на аутопут:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 682)

 


    25.

Возила са првенством пролаза:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 732)

 


    26.

Брзина кретања возила у насељу, на делу пута или улице у непосредној близини школе („Зона школе“), је ограничена до:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 792)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 34)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 47)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 84)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 93)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 100)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 136)

 


    33.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 144)

 


    34.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 152)

 


    35.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 188)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 196)

 


    37.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 90)

 


    38.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 292)

 


    39.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 99)

 


    40.

Светлосни саобраћајни знак−истовремено укључено црвено и жуто светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 396)

 


    41.

У ситуацији приказаној на слици, уређаји којима се забрањује и спречава прелазак возила су:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 448)

 


    42.

Кандидат за возача за време практичне обуке код себе мора имати и ставити на увид:
(три тачна одговора)
    (ВОЗАЧИ - 36)

 


    43.

Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати моторна и прикључна возила за превоз:    (ВОЗИЛА - 37)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак