Д.О.О Еуро Старт - Тест 18 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Прекид кретања возила од два минута, при чему је возач напустио возило је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 18)

 


    2.

У ситуацији приказаној на слици, возач из чијeг возила излазе путници:

    (ПРАВИЛА 441)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Возило које је по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и оспособљено да буде вучено од другог возила, а служи за превоз путника, односно ствари, односно за обављање радова је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 129)

 


    4.

Возач који је под дејством алкохола ће бити задржан до отрежњења, а најдуже 12 сати, ако има садржај алкохола у крви већи од:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 18)

 


    5.

Искључење возила из саобраћаја траје:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 47)

 


    6.

Одстојање између вучног и вученог моторног возила, ако се вуче ужетом, мора да износи    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 595)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

На аутопуту са две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у једном смеру, крајњом десном саобраћајном траком, осим приликом претицања морају се кретати возачи:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 693)

 


    8.

На мотопуту    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 695)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 741)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
(два тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 18)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач жутог возила се укључује у саобраћај:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 67)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици предност има:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 117)

 


    13.

На возила са првенством пролаза, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о::
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 744)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 217)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици претицање Вам је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 267)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 322)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици можете:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 417)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 467)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици (трг):

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 517)

 


    20.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 149)

 


    21.

Из возила или са возила на путу животиње је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 619)

 


    22.

Возач који се возилом приближава прелазу пута преко железничке пруге дужан је да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 667)

 


    23.

На возила са првенством пролаза, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 717)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 19)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 69)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 121)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 173)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 225)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 277)

 


    30.

Уздужна линија која означава ивицу возне површине коловоза је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 329)

 


    31.

Уздужна линија која раздваја коловоз на коловозне траке, односно на саобраћајне траке, је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 310)

 


    32.

У ситуацији приказаној на слици знак који даје уређај за давање светала за регулисање кретања трамваја означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 433)

 


    33.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 485)

 


    34.

Возач коме је издата пробна возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин ако има:    (ВОЗАЧИ - 19)

 


    35.

Лице које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има повређених лица:
(два тачна одговора):


    (ВОЗАЧИ - 106)

 


    36.

Меру искључења и одузимања регистарских таблица возила која су учествовала у саобраћајној незгоди полицијски службеник примењује:    (ВОЗАЧИ - 122)

 


    37.

Власник, односно корисник возила дужан је да пријави промену било ког податка који се уписује у саобраћајну дозволу у року од:    (ВОЗИЛА - 21)

 


    38.

Уређај за нивелацију снопа главних светала:    (ВОЗИЛА - 87)

 


    39.

Преправка ветробранa, постављањем фолија или других материјала због затамњивања:    (ВОЗИЛА - 140)

 


    40.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака Т означава:    (ВОЗИЛА - 188)

 


    41.

У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:

    (СИГНАЛИЗАЦИЈА - 519)

 


    42.

Терет на возилу не сме да пређе најистуренију тачку на задњој страни возила за више од:    (ВОЗИЛА - 323)

 


    43.

Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не испуњавају услове у погледу осовинског оптерећења је:    (ВОЗИЛА - 334)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак