Д.О.О Еуро Старт - Тест 15 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пешак је приказан на сликама број:
(два тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 15)

 


    2.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 150)

 


    3.

У ситуацији приказаној на слици, на путу на којем се саобраћај одвија у оба смера, обилажење површине која није намењена за саобраћај возила је дозвољено:

    (ПРАВИЛА 298)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Полицијски службеник може преместити, односно наложити да се премести:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 15)

 


    5.

Ако возач возила не поступи по наредби да употреби зимску опрему, односно ланце за снег:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 44)

 


    6.

На јавном путу ван насеља, возач који зауставља или паркира возило, дужан је да:


    (ПРАВИЛА 448)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици возило:
    (ПРАВИЛА 491)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА 498)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Када је возило зауставио на коловозу на таквом месту да возачи возила која се крећу истим смером не могу или тешко могу благовремено да уоче возило, возач је дужан:    (ПРАВИЛА 541)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 15)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач црвеног возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 64)

 


    12.

Поступање возача возила који Вам долази у сусрет саобраћајном траком којом се крећете, представља:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 114)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 164)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 214)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу црног возила претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 264)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 314)

 


    17.

Возач који се приближава раскрсници дужан је да прилагоди вожњу:
(два тачна одговора):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 414)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици, у близини трамвајских шина, прописно је паркирано:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 464)

 


    19.

На делу тротоара који је намењен за кретање лица са посебним потребама, заустављање или паркирање возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 514)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту, на прописан начин вуче прикључна возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 564)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици на паркираном возилу ноћу светла:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 615)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 664)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 714)

 


    24.

Знак опасности који је постављен на путу ван насеља на удаљености мањој од 150 m или већој од 250 m испред опасног места на путу:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 16)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 66)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 118)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 170)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 222)

 


    29.

Допунске табле које садрже текстуалне поруке, као у ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 274)

 


    30.

Допунска табла, постављена уз знак „Паркиралиште”, приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 301)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 378)

 


    32.

Уређаји за регулисање кретања трамваја:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 430)

 


    33.

Знаци које даје полицијски службеник који непосредно регулише или врши контролу саобраћаја, дају се:
(три тачна одговора)
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 482)

 


    34.

Коришћење возачке дозволе чији је нестанак возач пријавио надлежном органу:    (ВОЗАЧИ - 16)

 


    35.

Лице које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има повређених лица дужно је да одмах обавести:    (ВОЗАЧИ - 103)

 


    36.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-414)

 


    37.

Када управља возилом које је означено регистарским таблицама за привремено означавање, возач    (ВОЗИЛА - 18)

 


    38.

Када се укључе дуга светла за осветљавање пута, на контролној табли возила мора аутоматски да светли контролна лампа:    (ВОЗИЛА - 84)

 


    39.

На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији пре 1. јула 2011. године контрола укључености показивача праваца, мора бити обезбеђена:    (ВОЗИЛА - 137)

 


    40.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 82 означава    (ВОЗИЛА - 185)

 


    41.

Светлосни знак који полицијски службеник даје батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, значи обавезу возача возила које се креће на делу пута где се тај светлосни знак даје и на кога се знак односи, да:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 517)

 


    42.

Терет на возилу, у расутом стању, мора да буде прекривен:    (ВОЗИЛА - 317)

 


    43.

Ванредни превоз се мора обавити у складу са:    (ВОЗИЛА - 337)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак