Д.О.О Еуро Старт - Тест 38 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Светлосни знак на возилу полиције, приказан на слици, означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА- 521)     © Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

У ситуацији као на слици, вођење животиње из возила у саобраћају на путу:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 621)

 


    3.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 668)

 


    4.

На возила под пратњом, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 718)

 


    5.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 155)

 


    6.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 122)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 174)

 


    8.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 226)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици црвено возило:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 330)

 


    10.

Неиспрекидана разделна линија означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 311)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

Семафори приказани на слици намењени су за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 434)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 486)

 


    13.

Возач је дужан да заустави возило, искључи мотор, укључи све показиваче правца, постави сигурносни троугао на безбедном растојању, обавести полицију и/или службу хитне помоћи и предузме друге расположиве мере како би упозорио остале учеснике у саобраћају о постојању незгоде:    (ВОЗАЧИ - 107)

 


    14.

Приликом вршења увиђаја саобраћајне незгоде у којој нема погинулих, односно повређених лица, испитивање возача на присуство алкохола, односно психоактивних супстанци, помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.):    (ВОЗАЧИ - 121)

 


    15.

Физичко лице које није власник возила које је предмет финансијског лизинга, односно закупа:


    (ВОЗИЛА - 22)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    16.

Светлосни сноп кратког светла моторних возила, осим трактора, мора да осветли:    (ВОЗИЛА - 88)

 


    17.

Преправка бочних стакала у равни возача, постављањем фолија или других материјала због затамњивања:    (ВОЗИЛА - 141)

 

    18.

Од саобраћајног знака приказаног на слици се завршава


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 170)     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 194)     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици, претицање возила које се зауставља ради пропуштања пешака

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 245)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које се креће уназад:

    (ПРАВИЛА 445)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    22.

На аутопуту са три или више саобраћајних трака, намењених за саобраћај возила у једном смеру, две саобраћајне траке које се простиру уз десну ивицу коловоза морају да користе возачи    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 688)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Моторно возило са електричним погоном, највеће трајне номиналне снаге 4 kW, највеће конструктивне брзине 40 km/h и које има четири точка и масу 300 kg, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 99)

     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    24.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 22 kW, чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 105)

 


    25.

Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, је лаки четвороцикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове
(три тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 93)

 


    26.

Моторно возило, са електричним погоном, четири точка, највеће трајне номиналне снаге 10 kW, чија маса 400 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 104)

 


    27.

Разлика највеће дозвољене масе возила и масе возила је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 51)

 


    28.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В сме да управља у саобраћају на путу:
(два тачна одговора)


    (ВОЗАЧИ - 64)

 


    29.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 10 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (Основе 110)

     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    30.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 22 kW, чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 105)

 


    31.

У циљу примене правила о мимоилажењу на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, возила се класификују од више ка нижој врсти на следећи начин:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 185)

 


    32.

На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 2.500 kg:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 86)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    33.

Моторно возило, са електричним погоном, четири точка, највеће трајне номиналне снаге 10 kW, чија маса 400 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 104)

 


    34.

Највећа дозвољена дужина моторног возила највеће дозвољене масе до 3.500 kg, износи:    (ВОЗИЛА - 43)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    35.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 12 kW, чија је маса 380 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 103)

 


    36.

Путничко возило је приказано на слици број:

    (Основе 109)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    37.

Из саобраћаја ће бити искључено возило
(два тачна одговора)    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 36)

 


    38.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има четири точка, масу 300 kg и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин чија је радна запремина 45 cm3, а највећа ефективна снага 5 kW, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 97)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    39.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 87)

 


    40.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 16 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (Основе 111)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В сме да управља у саобраћају на путу:
(два тачна одговора)


    (ВОЗАЧИ - 65)

 


    42.

У ситуацији приказаној на слици заустављено возило:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 545)     © 2020 auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    43.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 144)     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак