Д.О.О Еуро Старт - Тест 6 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Делатност одржавања, поправљања или преправљања возила, може вршити:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 6)

 


    2.

Ознака на возилу којом се одређује да возило може да учествује у саобраћају у одређеном временском року је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 61)

 


    3.

Постављање средстава или материја којима се омета или онемогућава очитавање регистарске ознаке непосредним опажањем или помоћу уређаја намењених за откривање и документовање прекршаја, је    (ПРАВИЛА 49)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 6)

 


    5.

У ситуацији приказаној на слици, возач последњег возила у заустављеној колони:

    (ПРАВИЛА 443)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Од саобраћајног знака приказаног на слици почиње


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 169)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Одговорност за штете настале од започињања уклањања до преузимања возила сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ 60)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА 496)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача возила регулисано је:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 6)

 


    10.

Безбедно коришћење сигурносног појаса подразумева:
(три тачна одговора):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 55)

 


    11.

Возило на слици креће се:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 105)

 


    12.

Возач не сме да врши полукружно окретање возила:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 155)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које се претиче:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 205)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање теретног возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 255)

 


    15.

Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди тако да:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 305)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 405)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици паркирање на пољу за усмеравање саобраћаја:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 455)

 


    18.

На тротоару, заустављање или паркирање возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 505)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу ван насеља:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 555)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 606)

 


    21.

Када наилази на пешачки прелаз на коме саобраћај није регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова нити знацима полицијског службеника, возач је дужан да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 655)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици возило полиције:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 705)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 755)

 


    24.

Постављање, уклањање и измена значења саобраћајне сигнализације као и опреме пута, учесницима у саобраћају:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 6)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 57)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 109)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 161)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 213)

 


    29.

Ознакама на коловозу се:
(три тачна одговора)
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 303)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици линија водиља је означена бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 317)

 


    31.

Ознака приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 369)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 421)

 


    33.

Сигнална табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 473)

 


    34.

Моторно возило, којим управља возач који има пробну возачку дозволу, мора бити означено посебном ознаком "П", која мора бити постављена на видном месту:    (ВОЗАЧИ - 6)

 


    35.

Када учествује у саобраћају на путу, не сме да има алкохола у организму возач:
(два тачна одговора):


    (ВОЗАЧИ - 91)

 


    36.

Врата возила
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 364)

 


    37.

Регистрациона налепница се издаје са роком важења од:    (ВОЗИЛА - 7)

 


    38.

Укупна маса до које може бити оптерећено прикључно возило из скупа возила одређује се:    (ВОЗИЛА - 54)

 


    39.

Моторно возило, са електричним погоном, четири точка, највеће трајне номиналне снаге 10 kW, чија маса 400 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 104)

 


    40.

Ознака приказана на слици служи за означавање:

    (ВОЗИЛА - 125)

 


    41.

Уже или полугу за вучу морају имати:    (ВОЗИЛА - 176)

 


    42.

У саобраћају на путу:    (ВОЗИЛА - 307)

 


    43.

Возач не сме управљати на начин који омогућава:
(два тачна одговора):


    (ВОЗИЛА - 358)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак