Д.О.О Еуро Старт - Тест 26 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Радња коју предузимате у ситуацији приказаној на слици пролажењем возила поред паркираног возила је:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 26)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana


    2.

Маса возила и маса којом је возило оптерећено (лица и терет) је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 53)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Која од набројаних површина је пут?
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 137)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Возач возила које је упућено на контролни технички преглед дужан је да:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 26)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Возачу возила које је паркирано или заустављено супротно прописима биће:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 55)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Саобраћајна трака за спора возила је на слици означена бројем    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 152)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Трамвајска баштица је на слици означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 158)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Пешачка стаза на слици је означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 164)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(два тачна одговора)


    (Пос. мере 40)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Предмет односно материју која се налази на путу и која потиче са возила којим возач управља, возач је дужан да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 26)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач, који се укључује у саобраћај из гараже на непрегледном месту,дужан је да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 75)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Возач возила који скреће улево дужан је да скретање изврши:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 125)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 175)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање на прописан начин врши возач возила означеног бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 226)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 275)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 386)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, када се зелено и жуто возило не крећу, возач црвеног возила који задржава правац кретања:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 425)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 475)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици паркирање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 525)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици вучење возила које је у возном стању:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 577)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Мотопутем дозвољено је кретање:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 675)

 


    22.

Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила под пратњом, дужан је да:
(три тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 725)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу у насељу:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 781)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 27)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 77)

 


    26.

Саобраћајни знак који означава место на раскрсници на коме је возач дужан да уступи првенство пролаза возилима која се крећу на путу на који он наилази је:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 129)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 181)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 41)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак„Укрштање са путем са првенством пролаза“, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 285)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици жуто возило:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 337)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 299)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    32.

Један дужи звиждук пиштаљком који је дат од стране полицијског службеника значи    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 506)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 493)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Када се возач у одређеном року не подвргне контролном здравственом прегледу на који је упућен, надлежни орган ће:    (ВОЗАЧИ - 27)

 


    35.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В сме да управља у саобраћају на путу
(два тачна одговора)    (ВОЗАЧИ - 69)

 


    36.

Ако је бар један учесник или лице које је претрпело материјалну штету, у саобраћајној незгоди у којој је настала мања материјална штета, захтевао вршење увиђаја остали учесници    (ВОЗАЧИ - 114)

 


    37.

Технички преглед моторног, односно прикључног возила се врши ради утврђивања да ли:
(два тачна одговора)    (ВОЗИЛА - 29)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Светлост светала за маглу мора бити    (ВОЗИЛА - 99)

 


    39.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 87)

 


    40.

Исправан систем за упозоравање на неисправност опреме за регулисање аеро загађења(OBD) мора постојати:    (ВОЗИЛА - 153)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Светлосни знак упозорења возач може да употреби    (Правила 439)

 


    42.

Употреба обновљених(„протектираних“) пнеуматика:    (ВОЗИЛА - 199)

 


    43.

Обновљени пнеуматици морају на бочној страни имати:
(два тачна одговора)    (ВОЗИЛА - 200)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак