Д.О.О Еуро Старт - Тест 1 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Непосредно регулисање саобраћаја на путевима врше:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 1)

 


    2.

Маса оптерећеног скупа возила (лица и терет) је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 56)

 

    3.

Од саобраћајног знака приказаног на слици се завршава


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 170)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја
возача који:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 1)

 


    5.

Ако се возач појави на месту са којег се уклања непрописно паркирано возило:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ 61)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Уређај, односно средство, којим се може откривати или ометати рад уређаја за мерење брзине кретања возила    (ПРАВИЛА 48)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА 444)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици заустављено возило:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 545)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У случају да значење саобраћајне сигнализације одступа од правила саобраћаја возач је дужан да поступи у складу са:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 1)

 


    10.

Уграђене сигурносне појасеве у возилу:
(три тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 50)

 


    11.

На путу за саобраћај возила у оба смера са три саобраћајне траке, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 100)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 150)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици брже кретање возила у левој саобраћајној траци:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 200)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 250)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици обилажење површине која није намењена за саобраћај возила Вам је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 300)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици возач аутобуса:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 400)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, на путу на коме се саобраћај одвија у оба смера, возачу црвеног возила паркирање је дозвољено непосредно уз:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 450)

 


    18.

Изнад прикључка на водоводну мрежу и улаза у канализацију или другу мрежу комуналних служби,возачу возила којим се обавља ауто такси превоз путника:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 500)

 


    19.

Сигурносни троугао поставља се на коловоз иза заустављеног возила, у вертикалном положају, тако да возач који наилази из смера на коме је знак постављен може благовремено да заустави своје возило, односно да безбедно обиђе заустављено возило, при чему његова удаљеност од заустављеног возила на путу у насељу не може бити мања од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 550)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици моторно возило које на путу вуче неисправно моторно возило не сме се кретати брзином већом од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 600)

 


    21.

Возач који скреће на бочни пут када му је светлосним саобраћајним знаком дозвољен пролаз и наилази на пешачки прелаз на улазу на бочни пут, преко кога прелази дете:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 650)

 


    22.

На аутопуту:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 700)

 


    23.

Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила са првенством пролаза, дужан је да:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 750)

 


    24.

За време управљања возилом у саобраћају на путу, возачи су дужни да:
(два тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 1)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 52)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 104)

 


    27.

На путу за саобраћај возила у оба смера са најмање четири саобраћајне траке, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 97)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 208)

 


    29.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 144)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    30.

Удвојена неиспрекидана разделна линија означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 312)

 


    31.

Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 364)

 


    32.

На семафорима са тробојним светлима којима се регулише кретање возила, када се светла постављају по вертикалној оси, једно испод другог, њихов распоред је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 416)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 194)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Моторним возилом, односно скупом возила, може самостално да управља возач који:    (ВОЗАЧИ - 1)

 


    35.

Возач који је неспособан за безбедно управљање возилом, односно који је у толикој мери уморан, односно болестан или је у таквом психичком стању да није способан да безбедно управља возилом:    (ВОЗАЧИ - 85)

 


    36.

У ситуацији приказаној на слици, претицање возила које се зауставља ради пропуштања пешака

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 245)

 


    37.

У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за која су издате:    (ВОЗИЛА - 1)

 


    38.

Највећа дозвољена дужина путничког возила са приколицом износи:    (ВОЗИЛА - 47)

 


    39.

Систем против блокирања точкова при кочењу (ABS) је део:    (ВОЗИЛА - 60)

 


    40.

На моторном возилу са скривајућим фаровима:    (ВОЗИЛА - 120)

 


    41.

Постојање уређаји за обезбеђење возила од неовлашћене употребе је обавезно:    (ВОЗИЛА - 169)

 


    42.

У саобраћају на путу:    (ВОЗИЛА - 302)

 


    43.

Возач не сме управљати возилом на начин који омогућава:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 360)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак