Д.О.О Еуро Старт - Тест 11 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Шта се од набројаног сматра саобраћајем?
(три тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 11)

 


    2.

Возило је бицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 66)

 


    3.

Моторно возило намењено за извођење одређених радова, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 20 kW, чија је маса 580 kg и највећу конструктивну брзину кретања 40 km/h, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 122)

 


    4.

Возач може захтевати да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја, у одговарајућој установи, о сопственом трошку ако оспорава резултате добијене извршеним испитивањем помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.):    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 11)

 


    5.

Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА 442)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици возило (са укљученим свим показивачима правца) које је заустављено на месту да возачи возила која се крећу истим смером не могу или тешко могу благовремено да га уоче
    (ПРАВИЛА 542)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Знак приказан на слици означава

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 43)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

У случају застоја саобраћаја на путу где су коловозне траке физички одвојене, возачи чија возила се налазе у крајњој левој саобраћајној траци дужни су да:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 95)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од значења саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 11)

 


    10.

У моторном возилу на предњем седишту дете до три године може да се превози у безбедносном седишту – корпи, која је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 60)

 


    11.

Возач сме нагло да успори возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 110)

 


    12.

Возачу скупа возила, у ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 160)

 


    13.

Претицање возач сме да врши само:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 210)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 260)

 


    15.

На путу у насељу, где брзина није ограничена постављеним саобраћајним знаком, возач не сме да се креће брзином већом од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 310)

 


    16.

Возач који при скретању пресеца бициклистичку стазу:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 410)

 


    17.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 460)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици возила су заустављана и паркирана на:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 510)

 


    19.

У саобраћају на путу, који није аутопут ни мотопут, моторном возилу могу бити:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 561)

 


    20.

Заустављено или паркирано возило на коловозу, ноћу и у условима смањене видљивости:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 611)

 


    21.

На прелазу пута преко железничке пруге возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 660)

 


    22.

Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила под пратњом:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 710)

 


    23.

Возач возила које се креће непосредно иза возила полиције са првенством пролаза из којег полицијски службеник даје знаке и наредбе:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 760)

 


    24.

Саобраћајни знакови којима се учесницима у саобраћају на путу стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати су:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 11)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 62)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 114)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 166)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 218)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 270)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици уздужна линија која се користи за најављивање близине неиспрекидане линије је означена бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 322)

 


    31.

У ситуацији приказаној на слици, ивична линија је означена бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 374)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава:
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 426)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 478)

 


    34.

Возач који има пробну возачку дозволу не сме управљати возилом категорије В:


    (ВОЗАЧИ - 11)

 


    35.

Возач возила на слици:

    (ВОЗАЧИ - 99)

 


    36.

У ситуацији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знакови дозвољавају кретање


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-406)

 


    37.

Возило које је искључено из саобраћаја:    (ВОЗИЛА - 14)

 


    38.

Под уређајима за осветљавање пута на моторним возилима, од набројаних, подразумевају се:
(три тачна одговора)
    (ВОЗИЛА - 78)

 


    39.

На прикључном возилу:    (ВОЗИЛА - 119)

 


    40.

Путничка возила која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. марта 2011. године морају имати:    (ВОЗИЛА - 133)

 


    41.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 60 означава:    (ВОЗИЛА - 181)

 


    42.

Да ли терет на возилу може да буде смештен и обезбеђен тако да може испасти, расипати се или вући се по путу?    (ВОЗИЛА - 313)

 


    43.

У теретном возилу у простору за превоз терета:    (ВОЗИЛА - 342)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак