Д.О.О Еуро Старт - Тест 22 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који се креће коловозом у истом смеру је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 20)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Моторно возило са електричним погоном је лаки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(три тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 7)

 


    3.

Прикључно возило за трактор означено је на слици са бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 133)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Надлежном органу за прекршаје биће доведен возач:
(два тачна одговора)    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 22)

 


    5.

Ако возач возила, које је искључено из саобраћаја, полицијском службенику не преда регистарске таблице: :    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 51)

 


    6.

Бициклистичка стаза на слици је означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 166)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Када се путем видео надзора или фото записа утврди да је возило паркирано супротно прописима биће донето решење у електронској форми којим се налаже уклањање возила:
    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ 57)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Ако се површине које нису намењене за саобраћај возила, објекти или уређаји, налазе на средини пута са једносмерним саобраћајем могу да се обилазе:    (ПРАВИЛА 297)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА 440)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 22)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач црвеног возила када се укључује у саобраћај мора:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 64)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици прописно се креће возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 121)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 171)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возачу возила означеног бројем 1:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 221)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 271)

 


    16.

На аутопуту ван насеља, возач скупа возила којег чине теретно и прикључно возило, дужан је да се креће брзином која није већа од:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 327)

 


    17.

Возач који жели да прође кроз раскрсницу, када му је семафором то дозвољено:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 421)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило на:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 471)

 


    19.

На приступној саобраћајници, колском пролазу између стамбених зграда, односно пролазима у блоковима насеља    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 521)

 


    20.

Вучење неисправног возила није дозвољено:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 573)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 671)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 721)

 


    23.

На возилу које је принудно заустављено на путу, жуто трепћуће или ротационо светло, као упозорење:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 775)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 23)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 73)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 125)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 177)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 229)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 281)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 199)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 207)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    32.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има четири точка, масу 300 kg и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин чија је радна запремина 45 cm3, а највећа ефективна снага 5 kW, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 97)

     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    33.

Знак полицијског службеника-лагано махање хоризонтално одрученом руком горе-доле, са дланом отворене шаке окренутим на доле, приказан на слици, означава да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 489)

 


    34.

Здравственом прегледу ради утврђивања психофизичке способности морају се у одређеном року подвргавати:
(два тачна одговора)    (ВОЗАЧИ - 23)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    35.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета:    (ВОЗАЧИ - 110)

 


    36.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета:
(два тачна одговора)    (ВОЗАЧИ - 118)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    37.

На контролни технички преглед се може упутити возило:    (ВОЗИЛА - 25)

 


    38.

Светлосни сноп светла за маглу моторних возила мора да осветли: :    (ВОЗИЛА - 93)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    39.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 87)

 


    40.

Ознака на пнеуматику TWI означава:    (ВОЗИЛА - 192)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Постојање резервног точка у моторном возилу:    (ВОЗИЛА - 204)

 


    42.

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

Терет који на путничком возилу прелази најистуренију тачку на задњој страни возила мора бити означен:    (ВОЗИЛА - 327)

 


    43.

Возила која су намењена за извођење радова ван пута када у саобраћају на путу имају инсталирана оруђа за извођење радова, која нису склоп возила већ измењиво средство за рад:    (ВОЗИЛА - 33o)

     © 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак