Kategorije i starosni uslovi

Kategorije za koje naša auto škola vrši obuku i ispit kandidata za vozače kao i starosni uslovi za navedene kategorije

 • AM – Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli | Starosni uslov – 16 godina
 •   Pogledajte naša vozila za AM kategoriju
 • A1– Motocikli čija zapremina nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veće od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW | Starosni uslov – 16 godina
 •  Pogledajte naša vozila za A1 kategoriju
 • A2– Motocikli čija snaga nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg | Starosni uslov – 18 godina
 •   Pogledajte naša vozila za A2 kategoriju
 • A – Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15kW | Uslov: posedovanje A2 kategorije u periodu od dve godine ili starosni uslov 24 godine
 •   Pogledajte naša vozila za A kategoriju
 • B -Motorna vozila osim vozilakategorije A, A1, A2, AM, F i M čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3500kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište vozača | Starosni uslov – 17 godina
 •   Pogledajte naša vozila za B kategoriju
 • C – Motorna vozila osim kategorije A,A1,A2,AM,F,M,B,D i D1 čija je najveća dozvoljena masa veća 3500 kg | Starosni uslov – 21 godina
 •  Pogledajte naša vozila za C kategoriju
 • CE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. | Starosni uslov – 21 godina
 •  Pogledajte naša vozila za CE kategoriju
 • F -Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine | Starosni uslov – 16 godina |