Cenovnik

OVO SU CENE  ZA TEORIJSKU I PRAKTIČNU OBUKU SA PUNIM FONDOM ČASOVA,UKOLIKO POSEDUJETE NEKU KATEGORIJU, SLOBODNO NAM SE OBRATITE NA TEL.511-342 ILI e-POŠTOM as.euro.start@gmail.com  DA VAM POJASNIMO
OLAKŠICE NA KOJE IMATE PRAVO!
Teorijska obuka za vozače motornih vozila kategorije:
AM, A1, A2, A , B i F ……(cena jednog časa 300 dinara)………………………..  11.100 dinara
C …………………………………(cena jednog časa 300 dinara)…………………………  2.000 dinara
Puna praktična obuka za vozače motornih vozila kategorije:
(kada kandidat ne poseduje ni jednu kategoriju, odnosno obučava se sa punim fondom časova)
AM …(uslov je 16 godina starosti)…………………………………………………………  8.400 dinara
A1  ….(uslov je 16 godina starosti)………………………………………………………  20.000 dinara
A2 ….(uslov je 18 godina starosti)……………………………………………………….  24.000 dinara
A  …..(uslov je posedovanje A2 kat. najmanje 2 godine ili 24 god. starosti)…  32.000 dinara
B  …..(uslov je 17 godina starosti)……………………………………………………….   39.400 dinara
C…… (uslov je posedovanje B kategorije i 21 godina starosti)…………………..  29.200 dinara
CE  …(uslov je posedovanje C kategorije)……………………………………………..   20.900 dinara
F   …..(uslov je 16 godina starosti)………………………………………………………..  19.700 dinara
Cene dopunskih  i dodatnih časova praktične obuke po kategorijama:
Cena jednog časa dodatne i dopunske teorijske obuke za sve kategorije iznosi. …………. 350,00 din.
Cena pojedinačnog časa praktične obuke za AM, A1,A2 i A kategoriju iznosi………….. 1.200,00 din.
Cena jednog časa dodatne praktične obuke za A,B i F kategoriju iznosi………………….. 1.200,00 din.
Cena jednog časa dopunske praktične obuke za A,B i F kategoriju iznosi……………….. 1.200,00 din.
Cena jednog časa dodatne praktične obuke za C i CE kategorije iznosi ……….2.500,00 din.
Cena jednog časa dopunske praktične obuke za C i CE kategorije iznosi…….. 3.500,00 din.
Cena polaganja teorijskog ispita za sve kategorije sa plaćenom taksom MUP-u iznosi 5.000,00 dinara.
Cena polaganja praktičnog ispita za sve kategorije sa plaćenom taksom MUP- iznosi 5.000,00 dinara
NAVEDENE CENE SU BEZ PDV-a

PREGLED MINIMALNOG FONDA ČASOVA TEORIJSKE I PRAKTIČNE OBUKE

KATEGORIJAMA

Untitled-1(7)