Д.О.О Еуро Старт - Тест 9 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У циљу безбедног учешћа деце у саобраћају породица има одговорност за:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 9)

 


    2.

Промена конструктивних карактеристика возила којим се мења намена или врста возила или декларисане техничке карактеристике возила или декларисане карактеристике уређаја и склопова возила је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 64)

 


    3.

Скуп возила је приказан на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 120)

 


    4.

Да ли је возач дужан да ради утврђивања присуства алкохола у организму без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица, и омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.)?    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 9)

 


    5.

На возила под пратњом, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, се не примењују одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 743)

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 146)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 148)

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици (застој саобраћаја), у случају потребе да се омогући пролаз возила под пратњом и возила са правом првенства пролаза, прописан положај су заузела возила означена бројем
(два тачна одговора)

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 98)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево из саобраћајне траке означене стрелицом за скретање улево:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 9)

 


    10.

У моторном возилу на предњем седишту не сме да се превози:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 58)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 108)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 158)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које се претиче:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 208)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање возила испред Вас:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 258)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да се крећете брзином:
(два тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 308)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 408)

 


    17.

На заустављеном возилу дозвољено је отварати врата:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 458)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици паркирање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 508)

 


    19.

Пре него што напусти паркирано возило возач мора да:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 558)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 609)

 


    21.

Организовану колону пешака која се креће по коловозу, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 658)

 


    22.

Возило под пратњом:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 708)

 


    23.

Возач возила са првенством пролаза:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 758)

 


    24.

Саобраћајни знакови су:
(три тачна одговора)
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 9)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 60)

 


    26.

Трамвај који се креће по шинама постављеним на средини коловоза сме да се претиче:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 196)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 164)

 


    28.

На путу на коме постоје најмање две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у истом смеру, на коме су колоне возила, брже кретање возила у једној траци од кретања возила у другој траци    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 198)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    29.

У ситуацији приказаној на слици допунска табла је саставни део:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 268)

 


    30.

Разделна удвојена комбинована линија даје могућност преласка преко те линије или кретања по њој:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 320)

 


    31.

Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 372)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак−жуто светло који даје семафор има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 424)

 


    33.

Ознака означена на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 358)

 


    34.

Возачу који има пробну возачку дозволу, за време управљања моторним возилом:    (ВОЗАЧИ - 9)

 


    35.

Возач са пробном возачком дозволом, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 97)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 254)

 


    37.

За време управљања возилом возач код себе:    (ВОЗИЛА - 12)

 


    38.

Точак управљача моторних возила највеће дозвољене масе до 3.500 kg:    (ВОЗИЛА - 57)

 


    39.

Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на задњој страни моторног и прикључног возила, не могу бити изведени тако да дају светлост:    (ВОЗИЛА - 76)

 


    40.

Светлосни знак − црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале на возилу под пратњом, за возача који сусретне та возила, односно кога сустигну та возила, значи обавезу да:
(три тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 509)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н димензије су исказане кодовима:
(два тачна одговора)    (ВОЗИЛА - 179)

 


    42.

Да ли терет на возилу може бити смештен и обезбеђен тако да наноси штету путу и објектима на путу?    (ВОЗИЛА - 311)

 


    43.

Превоз лица у прикључном возилу за становање (камп приколица):    (ВОЗИЛА - 353)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак