Д.О.О Еуро Старт - Тест 29 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пролажењем возила поред препреке на путу, у ситуацији приказаној на слици, вршите:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 29)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Моторно возило, намењено за превоз терета, са електричним погоном, са четири точка, највеће трајне номиналне снаге 4 kW и чија маса износи 500 kg, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 101)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Пут без изграђеног коловозног застора, па и када на прикључку на други пут има изграђен коловозни застор је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 140)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Возило може бити упућено на мерења осовинског оптерећења када:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 29)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Ако возач, у року одређеним решењем, не уклони возило које је паркирао или зауставио, супротно прописима:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 58)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 8 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 107)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 746)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 143)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 154)

 


    10.

Возач је дужан да обрати пажњу на пешаке који:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 29)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици, као кандидат за возача, крећете се на:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 78)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Возило означено бројем 2 које након скретања улево наставља кретање право, у ситуацији приказаној на слици, прописно се креће

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 128)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици мимоилажење ћете извршити са: :

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 178)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које претиче, после претицања теретног возила

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 229)

 


    15.

Обилажење саобраћајном траком намењеном за кретање возила из супротног смера, при чему се прелази преко неиспрекидане уздужне линије, је дозвољено:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 278)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 338)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици возач возила означеног бројем 2, на путу ван насеља, уколико наставља претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 428)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило на делу пута где би ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног возила до препреке на путу била мања од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 478)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 528)

 


    20.

Моторним возилом није дозвољено да се вуче:
(три тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 580)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Аутопутем и мотопутем не смеју се кретати:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 678)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 728)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Део пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила и који је означен одговарајућом саобраћајном сигнализацијом је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 788)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 389)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Забрана ступања и кретања пешака на аутопуту и мотопуту не важи за:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 641)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 30)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 80)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 132)

 


    29.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 9 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (Основе 110)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    30.

На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 2.500 kg:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 86)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

У циљу примене правила о мимоилажењу на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, возила се класификују од више ка нижој врсти на следећи начин:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 185)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 142)

 


    33.

Звучне знаке пиштаљком који се дају у комбинацији са знацима који се дају рукама, полицијски службеник може давати    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 505)

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:    (ВОЗАЧИ - 30)

 


    35.

Незгода у којој је начињена материјална штета на возилу и повређено лице које је управљало спортским аутомобилом на тркачкој стази за возила:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 42)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 194)

 


    37.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 496)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Редовни годишњи технички преглед возила се може извршити најраније 30 дана пре:


истека рока од шест месеци од дана почетка важења саобраћајне дозволе

    (ВОЗИЛА - 32)

 


    39.

Путничка и теретна возила и аутобуси који поред места за седење немају места за стајање, који су произведени, односно први пут регистровани након 1. марта 2012. године морају имати уграђене сигурносне појасеве:    (ВОЗИЛА - 163)

 


    40.

На прикључном возилу:    (ВОЗИЛА - 121)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В може да управља у саобраћају на путу тим возилима и када им је придодато прикључно возило    (ВОЗАЧИ - 67)

 


    42.

Браве на вратима возила, која су први пут регистрована након 1. јануара 1987. године, морају бити:    (ВОЗИЛА - 157)

 


    43.

Највећа дозвољена дужина моторног возила, осим аутобуса, мопеда, мотоцикла, трицикла и четвороцикла, износи    (ВОЗИЛА - 44)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак