Д.О.О Еуро Старт - Тест 17 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Прекид кретања возила од два минута, при чему возач није напустио возило је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 17)

 


    2.

Слика приказује:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 167)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Мотокултиватор је приказан на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 128)

 


    4.

Трошкове премештања возила које је искључено из саобраћаја сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 17)

 


    5.

Ако је разлог за искључење возила настао на делу пута где ће оно ометати, односно угрожавати безбедност саобраћаја:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 46)

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици претицање

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 242)

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 249)

 


    8.

Сигурносни троугао поставља се на коловоз иза заустављеног возила, у вертикалном положају, тако да возач који наилази из смера на коме је знак постављен може благовремено да заустави своје возило, односно да безбедно обиђе заустављено возило, при чему његова удаљеност од заустављеног возила на путу ван насеља не може бити мања од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 548)

 


    9.

У моторном возилу које се вуче од стране другог моторног возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 593)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
(два тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 17)

 


    11.

Возач који намерава да изврши радњу возилом у саобраћају сме:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 66)

 


    12.

На раскрсници или у сусрету са другим возилом, возач је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 116)

 


    13.

У подвожњаку, у ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 166)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 216)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, возачу црвеног возила претицање возила у левој саобраћајној траци:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 266)

 


    16.

Возач који улази возилом на пут са првенством пролаза:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 416)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици прописно је паркирано возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 466)

 


    18.

На трговима, на пешачкој зони и противпожарном путу:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 516)

 


    19.

У саобраћају на аутопуту и мотопуту, моторном возилу може бити придодато највише:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 566)

 


    20.

Прикључно возило у саобраћају на путу смеју да вуку:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 618)

 


    21.

На прелазу пута преко железничке пруге када је уређај за затварање саобраћаја почео да се спушта возач:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 666)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 716)

 


    23.

Возило које прати возило које прелази прописане димензије, односно возило које са теретом прекорачује дозвољене димензије, мора да има:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 767)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 18)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 68)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 120)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 172)

 


    28.

На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 2.500 kg:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 86)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 258)

 


    30.

Саобраћајна трака означена са разделним удвојеним испрекиданим линијама означава:
(два тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 328)

 


    31.

Неиспрекидана линија заустављања, постављена на прилазу раскрсници са путем са првенством пролаза на месту где не постоји саобраћајни знак „Обавезно заустављање“, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 380)

 


    32.

Укључена усправна или коса црта, односно њихова комбинација, на уређајима за давање светала за регулисање кретања трамваја означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 432)

 


    33.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици, када се налази на коловозу, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 484)

 


    34.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 405)

 


    35.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:    (ВОЗАЧИ - 105)

 


    36.

Након обављеног увиђаја саобраћајне незгоде, возач, односно власник возила, дужан је да:    (ВОЗАЧИ - 123)

 


    37.

Власник, односно корисник возила дужан је да одјави возило ако je уништено или отписано у року од:    (ВОЗИЛА - 20)

 


    38.

Уређај за чишћење главних фарова:    (ВОЗИЛА - 86)

 


    39.

Моторно возило, са електричним погоном, четири точка, највеће трајне номиналне снаге 10 kW, чија маса 400 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 104)

 


    40.

У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н индекс брзине је исказан кодом:


    (ВОЗИЛА - 187)

 


    41.

Опрема за пружање прве помоћи:    (ВОЗИЛА - 209)

 


    42.

Терет на моторном возилу може да пређе најистуренију тачку на предњој страни возила:    (ВОЗИЛА - 322)

 


    43.

Кретање по путу возила, односно скупа возила, који са теретом премашују највеће дозвољене димензије (дужина, ширина и висина) прописане техничким нормативима за поједине врсте возила је:    (ВОЗИЛА - 335)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак