Д.О.О Еуро Старт - Тест 36 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици паркирана возила:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 36)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Простор без седишта са доступним прикључцима сигурносних појасева у возилу представља    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 49)

 


    3.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка симетрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин чија је највећа ефективна снага 5 kW, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 91)

 


    4.

Возач који одбије да се подвргне испитивању на присуство алкохола и/или других психоактивних супстанци ће бити:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 19)

 


    5.

Прикључно возило је приказано на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 130)

 


    6.

Светлосни знак на возилу полиције које представља возило с првенством пролаза, исписан на дисплеју у виду променљиве поруке, значи за возача возила које се налази непосредно иза полицијског возила које даје овај светлосни знак:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 515)

 


    7.

Ако возач возила које се креће на путу на којем кретање тог возила није дозвољено, не поступи по наредби да без одлагања најкраћим путем напусти тај пут    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 38)

 


    8.

Саобраћајна трака за укључивање је на слици означена бројем:


    (Основе 154)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 38)

 


    10.

Након уверавања да сме да отпочне жељену радњу возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 68)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 36)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила које се креће испред Вас и спречава Ваше брже кретање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 85)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

Возач возила које скреће удесно:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 135)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање колоне возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 218)

 


    15.

На путу са по једном саобраћајном траком по смеру претицање или обилажење није дозвољено:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 236)

 


    16.

Возачу који се креће путем са првенством пролаза непосредно испред раскрснице и на раскрсници    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 285)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 396)

 


    18.

Возило са првенством пролаза може давати посебне светлосне знаке без сирене, ако су истовремено испуњени следећи услови
(три тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 735)

 


    19.

Ако се поред коловоза налази дете које не обраћа пажњу на кретање возила:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 435)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 485)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

На површинама на којима је саобраћајном сигнализацијом забрањен саобраћај возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 535)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици моторно возило које вуче неисправно моторно возило:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 587)

 


    23.

Возач мора искључити мотор возила којим управља:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 795)

 


    24.

Зауставном траком кретање возила    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 685)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Возач којем је дозвољен пролаз према знаку полицијског службеника, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 648)

 


    26.

Испуштање, односно одлагање материје и отпада, којим се угрожава живот и здравље људи, животиња, биљака или загађује животна средина:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 797)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 37)

 


    28.

Паркиралиште је на слици означено бројем:


    (Основе 160)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    29.

Допунска табла приказана на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 278)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 96)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (Сигнализација 50)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 139)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    33.

Саобраћајна трака је на слици означена бројевима:
(два тачна одговора)

    (Основе 147)

 


    34.

Полицијски службеник прописани знак којим се наређује смањење брзине кретања:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 502)

 


    35.

Бициклистичка стаза на слици је означена бројем:


    (Основе 166)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 191)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    37.

Из саобраћаја ће бити искључено возило
(два тачна одговора)    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 36)

 


    38.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 295)

 


    39.

Ознака приказана на слици („Стрелица“) служи за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 347)

 


    40.

Светлосни саобраћајни знак − трепћуће зелено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 399)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

На делу пута на коме су настале препреке, односно оштећења, које се не могу одмах уклонити, односно отклонити или на коме се изводе радови, учесници у саобраћају морају бити обезбеђени постављањем:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 453)

 


    42.

Преносни апарат за гашење почетних пожара, са важећим доказом о исправности у складу са препоруком произвођача:    (ВОЗИЛА - 207)

 


    43.

Контролни технички преглед врши се:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 41)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак