Д.О.О Еуро Старт - Тест 23 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици пролажење путничког возила поред теретног возила које се креће у истом смеру је:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 23)

     © 2020 Euro Start Zrenjanin

 


    2.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има три точка и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, чија је радна запремина45 cm3, а највећа ефективна снага4 kW, је    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 78)

 


    3.

Трамвај је приказан на слици број


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 134)

     © 2020 Euro Start Zrenjanin

 


    4.

Возач који је затечен у чињењу прекршаја и који изражава намеру за даље чињење прекршаја, односно који је наставио са чињењем тог прекршаја може бити задржан најдуже24 сата:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 23)

 


    5.

Возачу возила које је искључено из саобраћаја ће бити враћене одузете регистарске таблице: :    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 52)

     © 2020 Euro Start Zrenjanin

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 241)

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици (оба возила задржавају правац кретања кроз раскрсницу), возачу жутог возила

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 290)

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици сигурносни троугао:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 549)

     © 2020 Euro Start Zrenjanin

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици неисправно моторно возило које се вуче:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 592)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 23)

 


    11.

У условима недовољне прегледности, возач је дужан да безбедно укључење у саобраћај изведе:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 72)

 


    12.

Возач возила који скреће удесно дужан је да скретање изврши:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 122)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, возач возила које Вам долази у сусрет дужан је да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 172)

     © 2020 Euro Start Zrenjanin

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возачу жутог возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 222)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила које вуче прикључно возило, претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 272)

 


    16.

Возач теретног возила приказаног на слици, дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 333)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, када се возила у раскрсници испред Вас не крећу:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 422)

     © 2020 Euro Start Zrenjanin

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 472)

 


    19.

На саобраћајницама ван уличних паркиралишта које повезују паркинг просторе и стамбене зграде са другим саобраћајницама:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 522)

 


    20.

Уколико је разлог за вучу настао за време кретања моторног возила по аутопуту, односно мотопуту, вучење:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 574)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици возач аутобуса

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 672)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици возач
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 722)

 


    23.

Возач који се сусретне са возилом на коме су укључена жута ротациона или трепћућа светла дужан је да:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 776)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 24)

 


    25.

Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 74)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 126)

     © 2020 Euro Start Zrenjanin

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 151)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 230)

     © 2020 Euro Start Zrenjanin

 


    29.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 282)

 


    30.

Светлосни саобраћајни знак − трепћуће зелено светло који даје семафор има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-404)

 


    31.

Семафори се користе за:
(два тачна одговора):    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 386)

 


    32.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 9 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (Основе 111)

     © 2020 Euro Start Zrenjanin

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 490)

 


    34.

Возачи који управљају моторним возилом, односно скупом возила којима се обавља јавни превоз, морају се подвргавати здравственом прегледу ради утврђивања психофизичке способности за возача:    (ВОЗАЧИ - 24)

 


    35.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:    (ВОЗАЧИ - 111)

 


    36.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета:
(два тачна одговора)    (ВОЗАЧИ - 117)

 


    37.

Возило мора да испуњава прописане техничке услове, техничке прописе и да буде технички исправно:    (ВОЗИЛА - 26)

 


    38.

Возач не сме управљати возилом на начин који омогућава:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 360)

 


    39.

Уређај за давање звучних знакова мора производити звук:    (ВОЗИЛА - 145)

 


    40.

Дубина газећег слоја пнеуматика на мопедима, мотоциклима, трициклима, четвороциклима и путничким возилима мора бити:    (ВОЗИЛА - 194)

 


    41.

Резервни точак    (ВОЗИЛА - 203)

 


    42.

У условима смањене видљивости терет који на моторном или прикључном возилу прелази најистуренију тачку на задњој страни возила, мора бити означен:    (ВОЗИЛА - 328)

 


    43.

У условима смањене видљивости терет који на путничком возилу прелази најистуренију тачку на задњој страни возила мора бити означен    (ВОЗИЛА - 329)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак