Д.О.О Еуро Старт - Тест 31 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Услови смањене видљивости на путу изван насеља су услови у којима је видљивост мања од:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 31)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Моторно возило намењено за превоз терета, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 12 kW и чија је маса 500 kg, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 94)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 668)

 


    4.

Које од наведених услова мора испуњавати мотопут:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 142)

 


    5.

Да ли је возач дужан да без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући мерења осовинског оптерећења, односно укупне масе возила?:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 31)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Одговорност за штете настале од започињања уклањања до преузимања возила сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 60)

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 188)

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици претицање
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 239)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици (плаво возило скреће на раскрсници удесно), возачу белог возила који задржава правац кретања:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 288)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици возач путничког возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 399)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

Возач је дужан да обрати посебну пажњу на пешаке означене бројем:
(два тачна одговора):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 31)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици правилно се креће возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 80)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, настављате кретање кроз раскрсницу на прописан начин путањом означеном бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 130)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће или је веома отежано:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 180)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 231)

 


    16.

Приликом извођења радње претицања возач који претиче дужан је да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 280)

 


    17.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 339)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    18.

На раскрсници или у сусрету са трамвајем, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 391)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 430)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици паркирање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 480)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 530)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    22.

Помоћу ужета није дозвољено да се вуче:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 582)

 


    23.

Возач којем је забрањен пролаз према знаку полицијског службеника, када наилази на пешачки прелаз, дужан је да):    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 643)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици, возач се на аутопут укључује на прописан начин путањом означеном бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 680)

 


    25.

У ситуацији приказаној на слици возило са првенством пролаза је возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 730)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    26.

Зона "30" је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 790)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 32)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 45)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 82)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 134)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 186)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 238)

 


    33.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 290)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 342)

 


    35.

Светлосни саобраћајни знак − зелено светло који даје семафор има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 394)

 


    36.

Здравственом прегледу ради утврђивања психофизичке способности морају се у одређеном року подвргавати::
(два тачна одговора)
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 446)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 497)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Казнени поени изречени возачу се бришу:    (ВОЗАЧИ - 34)

 


    39.

Редовни шестомесечни технички преглед може се обавити најраније:    (ВОЗИЛА - 34)

 


    40.

Светлосни саобраћајни знак − зелено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 402)

 


    41.

Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 350)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    42.

Браници на моторним возилима, који су најистуренији делови возила, морају бити уграђени и изведени на предњој и задњој страни:    (ВОЗИЛА - 159)

 


    43.

Путничка возила произведена у периоду између 1. јануара 1971. године и 1. јануара 1980. године морају имати уграђене сигурносне појасеве:    (ВОЗИЛА - 161)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак