Д.О.О Еуро Старт - Тест 30 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Радња коју учесник у саобраћају предузима како би омогућио кретање другог учесника у саобраћају који има првенство пролаза, тако да не дође до промене дотадашњег начина кретања учесника у саобраћају који има првенство пролаза, односно до њиховог контакта је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 30)     © Ažurirano 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Збир највећих дозвољених маса возила која чине скуп, умањен за вертикално оптерећење које возило прима од прикључног возила је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 52)

 


    3.

Које од наведених услова мора испуњавати аутопут:
(три тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 141)     © 2014 Ažurirano 2020 Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Возач возила које је упућено на мерења осовинског оптерећења дужан је да:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 30)     © Ažurirano 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Возило прописно паркирано на паркинг месту:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 59)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 39)

 


    7.

Раскрсница је:    (Основе 157)

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 39)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици возило се прописно креће уназад путањом:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 138)

 


    10.

Када прилази пешачком прелазу, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 30)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У саобраћају на путу возило се креће::    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 79)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Возило означено бројем 1, у ситуацији приказаној на слици, прописно се креће:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 129)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће или је веома отежано::    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 179)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 230)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици претицање

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 279)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 339)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, уколико желите да наставите кретање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 429)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици паркирање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 479)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 529)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици, вучење неисправног возила на прописан начин врши:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 581)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

На аутопут, односно мотопут, возач може да се укључи, односно искључи:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 679)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 729)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Возач је обавезан да се у зони успореног саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака и бициклиста, брзином:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 789)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 390)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

На пешачком прелазу на којем је саобраћај регулисан семафорима, возач којем је светлосним саобраћајним знаком забрањен пролаз, када наилази на пешачки прелаз дужан је да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 642)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 31)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 81)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 133)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 185)

 


    30.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 22 kW, чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 105)

 


    31.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 289)

 


    32.

Попречна ознака на коловозу означена на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 341)

 


    33.

Ознака на коловозу приказана на слици(„Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 393)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико јe    (ВОЗАЧИ - 33)

 


    35.

Означена удаљеност између возила приказаних на слици је:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 43)

 


    36.

Од саобраћајног знака приказаног на слици почиње


    (Основе 169)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 497)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Редовни шестомесечни технички преглед се мора обавити:    (ВОЗИЛА - 33)

 


    39.

Уградња покретног фара(рефлектора) дозвољена је    (ВОЗИЛА - 103)

 


    40.

На прикључном возилу ширине до 1,6 m:    (ВОЗИЛА - 108)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Поклопци на свим спољашњим странама моторних и прикључних возила морају бити изведени, односно осигурани тако да је:    (ВОЗИЛА - 158)

 


    42.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (СИГНАЛИЗАЦИЈА 44)

 


    43.

Путничка возила произведена, односно први пут регистрована након1. јануара1980. године морају имати уграђене сигурносне појасеве:    (ВОЗИЛА - 162)     © Ažurirano 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак