Д.О.О Еуро Старт - Тест 13 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пешак је лице које:
(три тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 13)

 


    2.

Моторно возило је приказано на сликама означеним бројевима:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 68)

 


    3.

Радна машина је приказана на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 124)

 


    4.

Ако возило које је искључено из саобраћаја, омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја полицијски службеник може:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 13)

 


    5.

Када је возило искључено из саобраћаја трошкове обезбеђења возила и терета и смештаја путника сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 42)

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, претицање Вам је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 192)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици, возачу црвеног путничког возила претицање у тунелу

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 243)

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици заустављено возило:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 547)

 


    9.

На аутопуту:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 694)

 


    10.

У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од правила саобраћаја возач је дужан да поступи по:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 13)

 


    11.

Возач сме нагло да мења начин вожње:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 62)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици, приликом приближавања раскрсници:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 112)

 


    13.

На мосту, у ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 162)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 212)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, према ознакама на коловозу, возачу путничког возила претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 262)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 312)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 412)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 462)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 512)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици на паркираном возилу ноћу светла:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 613)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 662)

 


    22.

Возила под пратњом имају првенство пролаза у односу на сва друга возила на раскрсницама на којима је саобраћај регулисан:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 712)

 


    23.

Возило које се употребљава приликом извођења радова, односно других активности, на путу док се ти радови, односно активности, обављају на путу мора да има:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 762)

 


    24.

Саобраћајни знакови који учесницима у саобраћају пружају потребна обавештења о путу којим се крећу и друга обавештења која им могу бити корисна су:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 13)

 


    25.

Знак изричите наредбе се поставља:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 64)

 


    26.

У ситуацији приказаној на слици када је возило полиције заустављено дужни сте да:
(три тачна одговора)

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 516)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 168)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 220)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 272)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици, разделна линија је означена бројевима:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 324)

 


    31.

Линија заустављања, косници, граничници, пешачки прелази и прелази бициклитичке стазе преко коловоза су:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 376)

 


    32.

Укључена положена црта на уређајима за давање светала за регулисање кретања трамваја, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 428)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 480)

 


    34.

Возачу који је искључен из саобраћаја:
    (ВОЗАЧИ - 14)

 


    35.

Возач возила са правом првенства пролаза, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 101)

 


    36.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 302)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    37.

За време управљања возилом које је означено регистарским таблицама за привремено означавање возач код себе мора имати:    (ВОЗИЛА - 16)

 


    38.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 10 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (Основе 110)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    39.

Боја привремених ознака на коловозу које се користе приликом извођења радова на путу је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 309)

 


    40.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака R означава    (ВОЗИЛА - 183)

 


    41.

Зимска опрема путничких возила обухвата:
(два тачна одговора)
    (ВОЗИЛА - 215)

 


    42.

Терет на возилу мора да буде тако смештен и обезбеђен да:    (ВОЗИЛА - 315)

 


    43.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 22 kW, чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 105)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак