Д.О.О Еуро Старт - Тест 32 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици радња коју сте дужни да предузмете у односу на возила из супротног смера је:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 32)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Маса коју декларише произвођач возила и која подразумева масу неоптерећеног возила са каросеријом (надградњом), односно шасије са кабином уколико произвођач не уграђује каросерију (надградњу), најмање 90% горива, пуним резервоарима за техничке течности, сталним теретом (трајно уграђени уређаји и опрема на возилу нпр. кран, дизалица и др), резервним точком (уколико постоји) и припадајућим алатом је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 45)

 


    3.

Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, је тешки трицикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 87)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Које од наведених услова мора испуњавати мотопут:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 143)

 


    5.

Трошкове мерења осовинског оптерећења сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 32)

 


    6.

Ако се возач појави на месту са којег се уклања непрописно паркирано возило:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 61)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици претицање
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 747)

 


    8.

Светлосни знак упозорења даје се узастопним или наизменичним паљењем    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 438)

 


    9.

На стајалишту за возила јавног саобраћаја возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 488)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици принудно заустављено возило (са укљученим свим показивачима правца):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 538)

 


    11.

На моторном возилу које се вуче од стране другог моторног возила
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 590)

 


    12.

На делу пута на коме су постављени саобраћајни знакови о учешћу деце у саобраћају, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 32)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици правилно се креће возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 81)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене броје:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 131)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 181)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 232)

 


    17.

После претицања или обилажења возач је дужан да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 281)

 


    18.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 340)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 392)

 


    20.

На путу ван насеља пре уласка у непрегледну и узану кривину или доласка на превој, где је мимоилажење отежано:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 431)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 481)

 


    22.

На паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на коловозу обележено као место за паркирање за возила за особе са инвалидитетом, ако на возилу не поседује одговарајућу ознаку:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 531)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Помоћу ужета није дозвољено да се вуче моторно возило на коме је неисправан:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 583)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици, на раскрсници на којој саобраћај регулише полицијски службеник, дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 644)

 


    25.

У ситуацији приказаној на слици, возач који користи саобраћајну траку за укључивање на аутопут, након што се уверио да укључивање може да изврши на безбедан начин:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 681)

 


    26.

У ситуацији приказаној на слици возило полиције:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 731)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    27.

Део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила ограничена до 30 km/h је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 791)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 33)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 45)

 


    30.

Изричита наредба дата знаком изричитих наредби постављеним на путу важи:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 83)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 92)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 135)

 


    33.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 187)

 


    34.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 239)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    35.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 103)

 


    36.

Светлосни саобраћајни знак служи за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 343)

 


    37.

Светлосни саобраћајни знак − истовремено укључено црвено и жуто светло који даје семафор има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 395)

 


    38.

Наизменично паљење два округла црвена светла, на семафору приказаном на слици, означава:
(три тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 447)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    39.

Знак полицијског службеника − хоризонтално одручена рука са дланом отворене шаке окренутим на горе и лагано махање подлактице и шаке савијањем у лакту, приказан на слици, означава да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 498)

 


    40.

Лице којем је изречена заштитна мера, односно мера безбедности забране управљања моторним возилом:    (ВОЗАЧИ - 35)

 


    41.

Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати сва моторна и прикључна возила:    (ВОЗИЛА - 35)

 


    42.

На прикључном возилу ширине до 1,6 m:    (ВОЗИЛА - 105)

© Ažurirano 2020 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    43.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 144)     © 2020 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак