Д.О.О Еуро Старт - Тест 27 за "Б" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Одстојање на коме учесник у саобраћају може јасно видети коловоз је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 27)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је лаки четвороцикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(три тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 95)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Која од набројаних површина је пут?
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 138)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Да ли је возач дужан да без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући вршење контролног техничког прегледа? :    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 27)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Када је возило паркирано супротно прописима, а возач није присутан:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 56)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 40)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 240)

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици (оба возила задржавају правац кретања кроз раскрсницу), возачу црвеног возила

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 289)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици принудно заустављено возило (са постављеним сигурносним троуглом):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 539)

 


    10.

Возач који наиђе на предмет или препреку на путу које угрожавају безбедност саобраћаја и које може да уклони:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 27)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици неисправно моторно возило које се вуче:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 591)

 


    12.

Возач возила који на путу са једносмерним саобраћајем скреће улево дужан је да скретање изврши:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 126)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

Уколико је због недовољне ширине пута мимоилажење онемогућено:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 176)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици непрописно претицање врши возач возила означеног бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 227)

 


    15.

Ако се возач након обилажења заустављене колоне не би могао безбедно укључити у саобраћајну траку намењену за смер којим се креће, обилажење    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 276)

 


    16.

Возач скупа возила приказаног на слици мора се кретати брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 336)

 


    17.

0
У ситуацији приказаној на слици, када се возила испред њега не крећу, возач црвеног возила који задржава правац кретања:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 426)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 476)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици заустављање возила

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 526)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици вучење возила које је у возном стању:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 578)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Аутопутем дозвољено је кретање
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 676)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 726)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Део пута, улице или део насеља по коме је дозвољен искључиво саобраћај пешака је::    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 786)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 387)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Пешак који се креће по коловозу на путу ван насеља:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 637)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 28)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 78)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 130)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 182)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 234)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Обавезно заустављање“, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 286)

 


    32.

У ситуацији приказаној на слици

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 338)

 


    33.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В сме да управља у саобраћају на путу
(два тачна одговора)


    (ВОЗАЧИ - 68)

 


    34.

Возачу који возилом не управља савесно и на прописан начин организациона јединица Министарства унутрашњих послова која возача води у евиденцији:    (ВОЗАЧИ - 28)

 


    35.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање возилима категорије BЕ сме да управља у саобраћају на путу скуповима возила који чине вучно возило које припада категорији В и прикључно возило чија:    (ВОЗАЧИ - 70)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 195)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 494)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Свако поједино возило једнозначно је одређено:    (ВОЗИЛА - 30)

 


    39.

Највећа дозвољена дужина моторног возила, осим аутобуса, мопеда, мотоцикла, трицикла и четвороцикла, износи    (ВОЗИЛА - 44)

 


    40.

Када се укључе светла за маглу, на контролној табли возила:    (ВОЗИЛА - 100)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Кретање возила уназад на непрегледном делу пута    (Правила 139)

 


    42.

У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране

    (Правила 189)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    43.

У ситуацији приказаној на слици:

    (Правила 489)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак