Д.О.О Еуро Старт - Тест 9 за "Ф" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У циљу безбедног учешћа деце у саобраћају породица има одговорност за:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 9)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    2.

Промена конструктивних карактеристика возила којим се мења намена или врста возила или декларисане техничке карактеристике возила или декларисане карактеристике уређаја и склопова возила је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 64)

 


    3.

Скуп возила је приказан на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 120)

 


    4.

Да ли је возач дужан да ради утврђивања присуства алкохола у организму без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица, и омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.)?    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 9)

 


    5.

Возач који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања заштитне мере, односно мере безбедности, забране управљања моторним возилом, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 9)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    6.

Возач радне машине који се креће аутопутем, казниће се    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 34)

 


    7.

Возач који управља возилом које је технички неисправно у погледу уређаја за заустављање, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 100)

 


    8.

Возач који се креће уназад возилом супротном страном коловоза у односу на смер којим се до тада кретао, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 147)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево из саобраћајне траке означене стрелицом за скретање улево:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 9)

 


    10.

Возач трактора са прикључним возилом приказаног на слици мора се кретати брзином која није већа од

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 377)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 108)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 158)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које се претиче:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 208)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање возила испред Вас:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 258)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да се крећете брзином:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 308)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 408)

 


    17.

На заустављеном возилу дозвољено је отварати врата:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 458)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици паркирање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 508)

 


    19.

Пре него што напусти паркирано возило возач мора да:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 558)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 609)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    21.

Организовану колону пешака која се креће по коловозу, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 658)

 


    22.

Возило под пратњом:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 708)

 


    23.

Возач возила са првенством пролаза:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 758)

 


    24.

Саобраћајни знакови су:
(три тачна одговора)
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 9)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 60)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 112)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 164)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 216)

 


    29.

У ситуацији приказаној на слици допунска табла је саставни део:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 268)

 


    30.

Разделна удвојена комбинована линија даје могућност преласка преко те линије или кретања по њој:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 320)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    31.

Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 372)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак−жуто светло који даје семафор има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 424)

 


    33.

На сигналној табли којом се означавају краткотрајна покретна радилишта на путу, постављају се саобраћајни знакови означени бројем:
(три тачна одговора):


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 476)

 


    34.

Лица која се превозе у товарном простору мотокултиватора не смеју:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 346)

 


    35.

Возач са пробном возачком дозволом, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 97)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    36.

Прикључна возила за трактор чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t али не прелази 8 t:    (ВОЗАЧИ - 67)

 


    37.

За време управљања возилом возач код себе:    (ВОЗИЛА - 12)

 


    38.

Прикључна возила за трактор чија највећа дозвољена маса прелази 1,5 t али не прелази 3,5 t:    (ВОЗИЛА - 65)

 


    39.

Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на задњој страни моторног и прикључног возила, не могу бити изведени тако да дају светлост:    (ВОЗИЛА - 76)

 


    40.

Табла за означавање спорих возила поставља се, врхом засеченог троугла окренутим на горе и основицом паралелном са површином коловоза, на:    (ВОЗИЛА - 128)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    41.

У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н димензије су исказане кодовима:
(два тачна одговора)    (ВОЗИЛА - 179)

 


    42.

Да ли терет на возилу може бити смештен и обезбеђен тако да наноси штету путу и објектима на путу?    (ВОЗИЛА - 311)

 


    43.

Уградња брзиномера са одометром и светиљком за осветљавање или бројачем радних сати на тракторима:    (ВОЗИЛА - 344)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак