Д.О.О Еуро Старт - Тест 7 за "Ф" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Свако физичко лице власник, односно корисник возила:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 7)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    2.

Јавна исправа (решење) надлежног органа којим се неком лицу даје право да у саобраћају на путу управља возилом одређене категорије на одређено време је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 62)

 


    3.

Моторно возило, са електричним погоном, намењено за извођење одређених радова, са четири точка, највеће трајне номиналне снаге 120 kW, чија је маса 1.500 kg и највећа конструктивна брзина кретања 40 km/h, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 118)

 


    4.

Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 7)

 


    5.

Возач који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања његовог искључења из саобраћаја, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 7)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    6.

Возач возила које је упућено на контролни технички преглед, који не омогући вршење контролног техничког прегледа, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 53)

 


    7.

Возач који управља возилом у стању средње алкохолисаности, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 96)

 


    8.

Возач који управља возилом којем је неисправан показивач правца, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 145)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача возила регулисано је:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 7)

 


    10.

Брзина кретања трактора са прикључним возилом, када се у прикључном возилу превози једно лице на путу ван насеља, ограничена је нa    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 375)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    11.

На путу са више саобраћајних трака за кретање у истом смеру, возач који се креће слободном саобраћајном траком поред саобраћајне траке у којој је онемогућен саобраћај:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 106)

 


    12.

Возач не сме да врши полукружно окретање возила:
(три тачна одговора):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 156)

 


    13.

Возач претицаног возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 206)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возачу означеног путничког возила претицање теретног возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 256)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да се крећете брзином:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 306)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 406)

 


    17.

Приликом паркирања возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 456)

 


    18.

Када је саобраћајном сигнализацијом дозвољено заустављање или паркирање возила на тротоару, ширина слободног пролаза за пешаке, који није уз ивицу коловоза, мора бити најмање:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 506)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу ван насеља:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 556)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 607)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици, возач путничког возила дужан је да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 656)

 


    22.

Возила која врше пратњу возила под пратњом:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 706)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 756)

 


    24.

Постављање табли, знакова, светала, стубова или других сличних предмета којима се заклања или умањује уочљивост постављене саобраћајне сигнализације, учесницима у саобраћају:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 7)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 58)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 110)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 162)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 214)

 


    29.

Допунска табла се поставља:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 266)

 


    30.

Разделна удвојена комбинована линија означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 318)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    31.

Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 370)

 


    32.

Бројчана ознака на светлосном саобраћајном знаку приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 422)

 


    33.

Сигнална табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 474)

 


    34.

Брзина кретања радне машине на којој се превозе лица, на путу ограничена је на:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 378)

 


    35.

Возач возила категорије А, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 95)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    36.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ВОЗИЛА - 319)

 


    37.

Рок важења регистрационе налепнице је:    (ВОЗИЛА - 8)

 


    38.

Ако се из произвођачке таблице вучног возила не може утврдити укупна маса прикључног возила које може вући то вучно возило, укупна маса прикључног возила не сме бити већа од укупне масе вучног возила за више од:    (ВОЗИЛА - 55)

 


    39.

Постављање или коришћење уређаја на возилу који дају, односно одбијају светлост видљиву учесницима у саобраћају у бојама које нису предвиђене прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу:    (ВОЗИЛА - 74)

 


    40.

Ознака приказана на слици служи за означавање:

    (ВОЗИЛА - 126)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    41.

Пнеуматици на истој осовини морају бити једнаки по:
(три тачна одговора):
    (ВОЗИЛА - 177)

 


    42.

У саобраћају на путу:    (ВОЗИЛА - 309)

 


    43.

У ситуацији приказаној на слици лица у товарном простору прикључног возила превозе се на:
    (ВОЗИЛА - 350)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак