Д.О.О Еуро Старт - Тест 5 за "Ф" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Сваки учесник у саобраћају дужан је да се понаша:
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 5)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    2.

Ознака на возилу којом се означава да је возило уписано у јединствени регистар возила је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 60)

 


    3.

Моторно возило намењено за вршење рада, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 1.500 kg и највећу конструктивну брзину кретања 50 km/h, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 116)

 


    4.

Возач возила приказаног на слици мора се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 371)

 


    5.

Возач који управља возилом под дејством алкохола чија је садржина више од 2,00 mg/ml, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 5)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    6.

Власник возила који на захтев полицијског службеника не да податке о идентитету лица коме је дао возило на коришћење, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 51)

 


    7.

Возач који управља трактором који вуче прикључно возило за трактор у којем се превози више од пет лица, казниће се    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 140)

 


    8.

Возач који поступи супротно постављеном саобраћајном знаку, казниће се:

    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 141)

 


    9.

У случају када се значење саобраћајних знакова разликује од значења ознака на коловозу и тротоару возач је дужан да поступи по:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 5)

 


    10.

Возач трактора у ситуацији приказаној на слици мора се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 374)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    11.

На путу за саобраћај возила у једном смеру, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 104)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 154)

 


    13.

Возач коме је дат знак за претицање дужан је да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 204)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возачу путничког возила претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 254)

 


    15.

Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 304)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици возач теретног возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 404)

 


    17.

На местима која се налазе на средини коловоза, возач може да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 454)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 504)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу у насељу:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 554)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу морају бити укључена:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 605)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 654)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици радна машина

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 765)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 754)

 


    24.

Саобраћајни знакови се постављају са:
(два тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 5)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 56)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 108)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 160)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 212)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 264)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици испрекидана разделна линија је означена бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 316)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    31.

Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 368)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак − жута трепћућа стрелица приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 420)

 


    33.

Опрема приказана на слици („Делинеатор“) користи се:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 472)

 


    34.

Брзина кретања трактора са прикључним возилом, на путу ван насеља, ограничена је на:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 372)

 


    35.

Возач возила којим се превозе опасне материје, односно врши ванредни превоз, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 90)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    36.

Запречна табла поставља се на:    (ВОЗИЛА - 130)

 


    37.

Таблице за привремено означавање и потврда о њиховом коришћењу издају се са роком важења најдуже:    (ВОЗИЛА - 6)

 


    38.

Моторно, односно прикључно возило, може бити оптерећено тако да укупна маса моторног, односно прикључног возила, не прелази вредност:    (ВОЗИЛА - 53)

 


    39.

У случају прекида везе између вучног и прикључног возила чија највећа дозвољена маса не прелази 1,5 t, a не постоји уређај који аутоматски активира радно кочење прикључног возила:    (ВОЗИЛА - 70)

 


    40.

Ознака приказана на слици служи за означавање:

    (ВОЗИЛА - 124)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    41.

Светлосни сноп кратког светла трактора мора да осветли    (ВОЗИЛА - 91)

 


    42.

У саобраћају на путу:    (ВОЗИЛА - 306)

 


    43.

Возач сме започети кретање возила:
(два тачна одговора):


    (ВОЗИЛА - 365)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак