Д.О.О Еуро Старт - Тест 42 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Слика приказује:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 167)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Ако возач, у року одређеним решењем, не уклони возило које је паркирао или зауставио, супротно прописима    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ 58)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Возачу коме возило са теретом премашује највеће дозвољене димензије за поједине врсте возила (дужина, ширина и висина), заштитна мера забране управљања моторним возилом


    (ПОСЛЕДИЦЕ 179)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Возач трактора у ситуацији приказаној на слици мора се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА 370)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Брзина кретања трактора са прикључним возилом, када се у прикључном возилу превози једно лице на путу ван насеља, ограничена је на:    (ПРАВИЛА 375)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Вучење трактора са натовареним прикључним возилом за трактор    (ПРАВИЛА 603)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици возило:
    (ПРАВИЛА 491)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици трактор:
    (ПРАВИЛА 770)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици жуто ротационо или трепћуће светло
    (ПРАВИЛА 780)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије F сме да управља у саобраћају на путу:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 42)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У случају застоја саобраћаја на путу где су коловозне траке физички одвојене, возачи чија возила се не налазе у крајњој левој саобраћајној траци дужни су да:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 94)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Кретање возила уназад при смањеној видљивости:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 141)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила, претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 191)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 242)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 249)

 


    16.

Сигурносни троугао поставља се на коловоз иза заустављеног возила, у вертикалном положају, тако да возач који наилази из смера на коме је знак постављен може благовремено да заустави своје возило, односно да безбедно обиђе заустављено возило, при чему његова удаљеност од заустављеног возила на путу ван насеља не може бити мања од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 548)

 


    17.

Постављање, уклањање и измена значења саобраћајне сигнализације као и опреме пута, учесницима у саобраћају:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 6)

 


    18.

Одстојање између вучног и вученог моторног возила, ако се вуче ужетом, мора да износи    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 595)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

Саобраћајни знакови се изводе тако да се садржај њихових порука:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 10)

 


    20.

Светлосни знак који полицијски службеник даје батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, значи обавезу возача возила које се креће на делу пута где се тај светлосни знак даје и на кога се знак односи, да:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 6)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Највећа дозвољена ширина радне машине износи    (ВОЗИЛА 50)

 


    22.

Под уређајима за осветљавање пута на моторним возилима, од набројаног, подразумевају се:
(три тачна одговора)
    (ВОЗИЛА 70)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Запречна табла поставља се на:    (ВОЗИЛА 130)

 


    24.

Светлосни знак − два трепћућа или ротациона светла плаве боје на возилу са првенством пролаза које стоји на коловозу, значи обавезу за возаче других возила да
(три тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 513)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Светлосни знак на возилу полиције које представља возило с првенством пролаза, исписан на дисплеју у виду променљиве поруке, значи за возача возила које се налази непосредно иза полицијског возила које даје овај светлосни знак:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 515)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 200)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 206)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 249)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 258)

 


    30.

Допунска табла, постављена уз знак „Паркиралиште”, приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 301)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Уздужна линија која раздваја коловоз на коловозне траке, односно на саобраћајне траке, је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 310)

 


    32.

Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 353)

 


    33.

Натпис приказан на слици („Пиктограм бицикла“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 362)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Лица која се превозе у товарном простору мотокултиватора не смеју:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 346)

 


    35.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-405)

 


    36.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-414)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 457)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Да би се лица превозила на спољним деловима возила и прикључног возила морају бити истовремено испуњени следећи услови:
(два тачна одговора)    (ВОЗИЛА - 361)

 


    39.

Опрема приказана на слици („Саобраћајна купа“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 466)

 


    40.

Возач који чује звучни знак пиштаљком који се састоји од више узастопних кратких звиждука који су дати од стране полицијског службеника, дужан је да::    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 508)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Светлосни знак упозорења возач може да употреби    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 517)

 


    42.

У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:

    (СИГНАЛИЗАЦИЈА 519)

 


    43.

Светлосни знак на возилу полиције, приказан на слици, означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА- 521)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак