Д.О.О Еуро Старт - Тест 41 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Бициклистичка стаза на слици је означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 166)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Када се путем видео надзора или фото записа утврди да је возило паркирано супротно прописима биће донето решење у електронској форми којим се налаже уклањање возила:
    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ 57)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Возачу који држи у крилу дете млађе од 12 година, заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (ПОСЛЕДИЦЕ 178)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Ако се површине које нису намењене за саобраћај возила, објекти или уређаји, налазе на средини пута са једносмерним саобраћајем могу да се обилазе:    (ПРАВИЛА 297)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА 440)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Возач који зауставља или паркира возило на јавном путу на коме се саобраћај одвија у оба смера, дужан је да га заустави, односно паркира непосредно уз:    (ПРАВИЛА 449)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици возило
    (ПРАВИЛА 490)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Возач не сме да заустави или паркира возило:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА 499)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици принудно заустављено возило (са укљученим свим показивачима правца и постављеним сигурносним троуглом):
    (ПРАВИЛА 540)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици, возач белог путничког возила које наилази из супротног смера:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 41)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу са физички одвојеним коловозним тракама, правилно се креће

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 93)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици, на непрегледном делу пута кретање возила уназад

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 140)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

Претицање се врши са:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 190)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 241)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици (оба возила задржавају правац кретања кроз раскрсницу), возачу жутог возила

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 290)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици сигурносни троугао:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 549)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, на путу на којем се саобраћај одвија у оба смера, обилажење површине која није намењена за саобраћај возила је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 298)

 


    18.

Одстојање између вучног и вученог моторног возила, ако се вуче помоћу круте везе::


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 596)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици, возач из чијeг возила излазе путници

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 441)

 


    20.

На јавном путу ван насеља, возач који зауставља или паркира возило, дужан је да


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 448)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 740)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 745)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 148)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 151)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 155)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 199)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 207)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 248)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 259)

 


    30.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 300)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Неиспрекидана разделна линија означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 311)

 


    32.

Ознака приказана на слици, са бр. 1 („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 352)

 


    33.

Натпис приказан на слици („Пиктограм колица за лица са инвалидитетом“) означава::

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 363)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 149)

 


    35.

Светлосни саобраћајни знак − трепћуће зелено светло који даје семафор има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-404)

 


    36.

Приликом наиласка на место на ком се изводе радови на путу возач:
(два тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 415)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 456)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Возач не сме управљати возилом на начин који омогућава:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 360)

 


    39.

Опрема приказана на слици („монтажни ивичњак“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 467)

 


    40.

Више узастопних кратких звиждука пиштаљком који су дати од стране полицијског службеника значе:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 507)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 518)

 


    42.

Када возило под пратњом, односно возило са првенством пролаза даје истовремено и светлосни знак упозорења (узастопним или наизменичним паљењем дугих светала), возач возила које се креће непосредно испред полицијског возила које даје те знаке, дужан је да:    (СИГНАЛИЗАЦИЈА 520)

 


    43.

Светлосни знак на возилу полиције приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА- 522)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак