Д.О.О Еуро Старт - Тест 4 за "Ф" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

На делу пута на коме се изводе радови непосредно регулисање саобраћаја могу вршити:
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 4)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    2.

Јавна исправа (решење) која са регистрационом налепницом даје право на коришћење возила у саобраћају за време важења регистрационе налепнице је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 59)

 


    3.

Моторно возило намењено за вршење рада, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 20 kW, чија је маса 580 kg и највећу конструктивну брзину кретања 50 km/h, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 115)

 


    4.

Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја
возача који:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 4)

 


    5.

Возач који управља возилом,а нема возачку дозволу за категорију возила којом управља, осим у случају када је возачкој дозволи истекао рок важења, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 4)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    6.

Возач који управља возилом под дејством алкохола чија је садржина 1,80 mg/ml, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 48)

 


    7.

Возач који управља возилом када је његовој возачкој дозволи истекао рок важења највише шест месеци, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 93)

 


    8.

Возач возила на којем терет прелази најудаљенију тачку на задњој страни возила, није означен, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 139)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 4)

 


    10.

Возач трактора у ситуацији приказаној на слици мора се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 370)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици крећете се на:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 103)

 


    12.

Кретање возила уназад на прелазу преко железничке пруге :    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 153)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила које се креће испред Вас и спречава Ваше брже кретање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 203)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 253)

 


    15.

Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди:
(три тачна одговора):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 303)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици, при полукружном окретању:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 403)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици паркирање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 453)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 503)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу у насељу:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 553)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње дању у саобраћају на путу морају бити укључена:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 604)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    21.

Возач који наилази на пешачки прелаз на коме саобраћај није регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова нити знацима полицијског службеника, на који је већ ступило или ступа дете:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 653)

 


    22.

Вучење трактора са натовареним прикључним возилом за трактор    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 603)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 753)

 


    24.

Саобраћајни знакови се постављају:
(два тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 4)

 


    25.

Наредба изражена саобраћајним знаком изричите наредбе важи од:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 55)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 107)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 159)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 211)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 263)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици удвојена неиспрекидана разделна линија, која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији је означена бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 315)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    31.

Ознака приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 367)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 419)

 


    33.

На сигналној табли којом се означавају краткотрајна покретна радилишта на путу, постављају се саобраћајни знакови и семафори означени бројем:
(два тачна одговора):

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 471)

 


    34.

Два клинаста подметача морају постојати у моторним и прикључним возилима чија:    (ВОЗИЛА - 285)

 


    35.

Возач моторног возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 89)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    36.

На прикључном возилу које вуче трактор:    (ВОЗИЛА - 341)

 


    37.

У саобраћају на путу могу да учествују моторна и прикључна возила која нису регистрована ако:
(два тачна одговора):


    (ВОЗИЛА - 5)

 


    38.

Највећа дозвољена висина моторних возила износи:    (ВОЗИЛА - 51)

 


    39.

Редовном шестомесечном техничком прегледу не морају се подвргавати моторна и прикључна возила, чија највећа дозвољена маса не прелази:    (ВОЗИЛА - 38)

 


    40.

Возила која су намењена за извођење радова ван пута када у саобраћају на путу имају инсталирана оруђа за извођење радова, која нису склоп возила већ измењиво средство за рад:


    (ВОЗИЛА - 123)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    41.

Уградња светлосног или звучног знака за контролу рада показивача правца на тракторима    (ВОЗИЛА - 151)

 


    42.

У саобраћају на путу:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 305)

 


    43.

Врата возила:
(два тачна одговора):
    (ВОЗИЛА - 364)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак