Д.О.О Еуро Старт - Тест 39 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Одстојање на коме учесник у саобраћају, с обзиром на физичке препреке, може у условима нормалне видљивости јасно видети другог учесника у саобраћају, односно другу могућу препреку на путу, je:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 39)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    2.

Збир масе возила и носивости возила је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 52)

 


    3.

Моторно возило намењено за превоз терета, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 12 kW и чија је маса 500 kg, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 94)

 


    4.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 4 kW и чија је маса 400 kg, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 100)

 


    5.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 20 kW, чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 106)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 39)

 


    7.

Возач возила који користи дуга светла на путу са осветљеном уличном расветом, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 132)

 


    8.

Возач који не укључи све показиваче правца када се на јавном путу креће уназад, казниће се    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 151)

 


    9.

Возачу коме возило са теретом премашује највеће дозвољене димензије за поједине врсте возила (дужина, ширина и висина), заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (Последице непоштовања прописа 179)

 


    10.

Раскрсница је:    (Основе 157)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 39)

 


    12.

На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач возила чија је највећа конструктивна брзина 45 km/h:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 90)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици возило се прописно креће уназад путањом:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 138)

 


    14.

У моторном возилу које се вуче од стране другог моторног возила    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 593)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици претицање
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 239)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици (плаво возило скреће на раскрсници удесно), возачу белог возила који задржава правац кретања:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 288)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици возач путничког возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 399)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици претицање
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 747)

 


    19.

Светлосни знак упозорења даје се узастопним или наизменичним паљењем    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 438)

 


    20.

На стајалишту за возила јавног саобраћаја возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 488)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици принудно заустављено возило (са укљученим свим показивачима правца):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 538)

 


    22.

На моторном возилу које се вуче од стране другог моторног возила
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 590)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици одстојање између вучног и вученог моторног возила које се вуче ужетом мора да износи:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 598)

 


    24.

Светлосни саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак), који је додат семафору са тробојним светлима, на којем је укључено црвено или жуто светло, има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 413)

 


    25.

Опрема приказана на слици („Запрека“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 458)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    26.

Возила са првенством пролаза имају првенство пролаза у односу на сва друга возила, осим у односу на возила под пратњом, на раскрсницама на којима је саобраћај регулисан
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 738)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 40)

 


    28.

Пешачки прелаз на слици је означен бројем:


    (Основе 163)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 90)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 99)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 103)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 142)

 


    33.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 146)

 


    34.

Звучне знаке пиштаљком који се дају у комбинацији са знацима који се дају рукама, полицијски службеник може давати    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 505)

 


    35.

Од саобраћајног знака приказаног на слици почиње


    (Основе 169)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 194)

 


    37.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 246)

 


    38.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Опасност на путу”, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 298)

 


    39.

Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 350)

 


    40.

Светлосни саобраћајни знак − зелено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 402)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    41.

Опрема приказана на слици („Чеони браник“):

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 454)

 


    42.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В може да управља у саобраћају на путу тим возилима и када им је придодато прикључно возило    (ВОЗАЧИ - 67)

 


    43.

Највећа дозвољена дужина моторног возила, осим аутобуса, мопеда, мотоцикла, трицикла и четвороцикла, износи    (ВОЗИЛА - 44)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак