Д.О.О Еуро Старт - Тест 35 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Незгода у којој је повређено лице које је управљало трактором при извођењу радова на њиви:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 35)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Одбачено возило је возило које:
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 48)

 


    3.

Моторно возило, са електричним погоном, је тешки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(три тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 90)

 


    4.

Моторно возило, са електричним погоном, је лаки четвороцикл ако истовремено испуњава следеће услове
(три тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 96)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 12 kW, чија је маса 400 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 102)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 35)

 


    7.

Возач који не означи сигурносним троуглом возило које је заустављено на коловозу на таквом месту да возачи возила која се крећу истим смером не могу благовремено да га уоче, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 127)

 


    8.

Зауставна трака је на слици означена бројевима:


    (Основе 153)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Возачу који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања искључења возила из саобраћаја, заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (Последице непоштовања прописа 174)

 


    10.

Моторно возило, са електричним погоном, четири точка, највеће трајне номиналне снаге 18 kW, чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је    (Основе 108)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

Када лица која улазе, односно излазе из трамваја заустављеног на стајалишту, морају да пређу преко саобраћајне траке, возач возила који се креће том саобраћајном траком иза трамваја:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 35)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, правилно се креће возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 84)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 134)

 


    14.

На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због чега једно од возила која се мимоилазе мора да се креће уназад, кретаће се уназад:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 184)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    15.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 235)

 


    16.

На раскрсници са кружним током саобраћаја    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 284)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 395)

 


    18.

Возило са првенством пролаза    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 734)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 434)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    20.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 484)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

На паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на коловозу, означено као место резервисано за возила одређених корисника, дозвољено је паркирање или заустављање:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 534)

 


    22.

На моторном возилу које вуче неисправно моторно возило
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 586)

 


    23.

Возач мора искључити мотор возила којим управља када прекид кретања у тунелу траје дуже од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 794)

 


    24.

Знак приказан на слици означава:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 43)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Возач који скреће на бочни пут на чијем улазу не постоји пешачки прелаз, на који су ступили пешаци који прелазе преко коловоза бочног пута    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 647)

 


    26.

Брзина кретања теретног моторног возила са прикључним возилом, на путу ван насеља осим на аутопуту, ограничена је на:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 343)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 36)

 


    28.

Тротоар је на слици означен бројевима:
(два тачна одговора)

    (Основе 159)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 86)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 95)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (Сигнализација 49)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 138)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    33.

Саобраћајнe тракe, на аутопуту, су на слици означене бројевима
(два тачна одговора)

    (Основе 146)

 


    34.

У ситуацији приказаној на слици

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 501)

 


    35.

Бициклистичка стаза је:    (Основе 165)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 190)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    37.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 242)

 


    38.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 294)

 


    39.

На коловозу поред пешачког прелаза који се налази у зони школе изводи се натпис    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 346)

 


    40.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, значи да Вам је

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 398)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Привремена саобраћајна сигнализација се користи за:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 450)

 


    42.

У случају застоја саобраћаја на путу где су коловозне траке физички одвојене, возачи чија возила се налазе у крајњој левој саобраћајној траци дужни су да:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 95)

 


    43.

Ванредни технички преглед возила обавља се:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 40)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак