Д.О.О Еуро Старт - Тест 33 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је на путу колона возила:
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 33)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    2.

Означена удаљеност између возила приказаних на слици је:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 46)

 


    3.

Збир највећих дозвољених маса возила која чине скуп, умањен за вертикално оптерећење које возило прима од прикључног возила је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 54)

 


    4.

Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је тешки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(три тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 88)

 


    5.

Коловоз је на слици означен бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 144)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 33)

 


    7.

Возило прописно паркирано на паркинг месту    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 59)

 


    8.

Возач који паркира возило на месту на коме онемогућaва излазак неком већ паркираном возилу, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 125)

 


    9.

Возачу који управља возилом које није уписано у јединствени регистар возила, заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 172)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    10.

Возачу који управља возилом када је његовој возачкој дозволи истекао рок важења највише шест месеци, заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 182)

 


    11.

Возач возила који обилази аутобус заустављен на стајалишту:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 33)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, правилно се креће возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 82)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 132)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици када је возило које Вам долази у сусрет ступило на сужени део коловоза услед чега је мимоилажење немогуће:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 182)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, на мотопуту:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 233)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    16.

Возачу који се креће путем који није пут са првенством пролаза, непосредно испред раскрснице:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 282)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, дужни сте да се крећете брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 341)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 393)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици на уласку у непрегледну кривину:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 432)

 


    20.

На месту на коме би возило заклањало саобраћајни знак возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 482)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    21.

На паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на коловозу, обележено као место за паркирање за возила за особе са инвалидитетом, дозвољено је заустављање или паркирање:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 532)

 


    22.

Крутом везом није дозвољено да се вуче моторно возило:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 584)

 


    23.

Возач којем је дозвољен пролаз према светлосном саобраћајном знаку, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 645)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици обилажење возила које се зауставило ради пропуштања пешака:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 299)

 


    25.

Возила са првенством пролаза:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 732)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    26.

Брзина кретања возила у насељу, на делу пута или улице у непосредној близини школе („Зона школе“), је ограничена до:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 792)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 34)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 47)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 84)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 93)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 100)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 136)

 


    33.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 144)

 


    34.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 152)

 


    35.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 188)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 196)

 


    37.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 240)

 


    38.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 292)

 


    39.

Ознаке приказане на слици („Стрелице“) служе за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 344)

 


    40.

Светлосни саобраћајни знак−истовремено укључено црвено и жуто светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 396)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    41.

У ситуацији приказаној на слици, уређаји којима се забрањује и спречава прелазак возила су:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 448)

 


    42.

Кандидат за возача за време практичне обуке код себе мора имати и ставити на увид:
(три тачна одговора)
    (ВОЗАЧИ - 36)

 


    43.

Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати моторна и прикључна возила за превоз:    (ВОЗИЛА - 37)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак