Д.О.О Еуро Старт - Тест 32 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици радња коју сте дужни да предузмете у односу на возила из супротног смера је:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 32)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    2.

Маса празног возила са свим пуним резервоарима и прописаном опремом је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 45)

 


    3.

Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, је тешки трицикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 87)

 


    4.

Које од наведених услова мора испуњавати мотопут:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 143)

 


    5.

Трошкове мерења осовинског оптерећења сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 32)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    6.

Ако се возач појави на месту са којег се уклања непрописно паркирано возило:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 61)

 


    7.

Ако у ситуацији приказаној на слици наставите кретање након светлосног саобраћајног знака, бићете кажњени:

    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 41)

 


    8.

Возач возила који се креће пешачком зоном, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 89)

 


    9.

Возач који паркира возило на стајалишту за возила јавног саобраћаја, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 124)

 


    10.

Возачу који паркира возило на пешачком прелазу, заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 171)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    11.

Возачу који се не заустави пред прелазом пута преко железничке пруге када им је светлосним саобраћајним знаком којим се најављује приближавање воза прелазу пута преко железничке пруге у истом нивоу без браника забрањен пролаз, заштитна мера забране управљања моторним возилом


    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 180)

 


    12.

На делу пута на коме су постављени саобраћајни знакови о учешћу деце у саобраћају, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 32)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици правилно се креће возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 81)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене броје:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 131)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 181)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 232)

 


    17.

После претицања или обилажења возач је дужан да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 281)

 


    18.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 340)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 392)

 


    20.

На путу ван насеља пре уласка у непрегледну и узану кривину или доласка на превој, где је мимоилажење отежано:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 431)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 481)

 


    22.

На паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на коловозу обележено као место за паркирање за возила за особе са инвалидитетом, ако на возилу не поседује одговарајућу ознаку:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 531)

 


    23.

Помоћу ужета није дозвољено да се вуче моторно возило на коме је неисправан:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 583)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици, на раскрсници на којој саобраћај регулише полицијски службеник, дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 644)

 


    25.

Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 442)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    26.

У ситуацији приказаној на слици возило полиције:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 731)

 


    27.

Део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила ограничена до 30 km/h је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 791)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 33)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 45)

 


    30.

Изричита наредба дата знаком изричитих наредби постављеним на путу важи:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 83)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 92)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 135)

 


    33.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 187)

 


    34.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 239)

 


    35.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 291)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    36.

Ознаке означене на слици („Стрелице“) служе за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 343)

 


    37.

Светлосни саобраћајни знак − истовремено укључено црвено и жуто светло који даје семафор има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 395)

 


    38.

Наизменично паљење два округла црвена светла, на семафору приказаном на слици, означава:
(три тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 447)

 


    39.

Знак полицијског службеника − хоризонтално одручена рука са дланом отворене шаке окренутим на горе и лагано махање подлактице и шаке савијањем у лакту, приказан на слици, означава да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 498)

 


    40.

Лице којем је изречена заштитна мера, односно мера безбедности забране управљања моторним возилом:    (ВОЗАЧИ - 35)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    41.

Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати сва моторна и прикључна возила:    (ВОЗИЛА - 35)

 


    42.

На прикључном возилу ширине до 1,6 m:    (ВОЗИЛА - 105)

 


    43.

Пешачко острво је на слици означено бројем


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 168)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак