Д.О.О Еуро Старт - Тест 31 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Услови смањене видљивости на путу изван насеља су услови у којима је видљивост мања од:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 31)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    2.

Одстојање између возила приказаних на слици је означено бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 44)

 


    3.

Моторно возило са електричним погоном, највеће трајне номиналне снаге 5 kW, највеће конструктивне брзине 45 km/h и које има три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 86)

 


    4.

Које од наведених услова мора испуњавати мотопут:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 142)

 


    5.

Да ли је возач дужан да без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући мерења осовинског оптерећења, односно укупне масе возила?:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 31)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    6.

Одговорност за штете настале од започињања уклањања до преузимања возила сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 60)

 


    7.

Возач који на путу управља возилом код којег је осовинско оптерећење прописано техничким нормативима за возило премашено за више од 5 %, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 39)

 


    8.

Возач који након што прође додатни светлосни саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак), не пропусти возило које се креће по путу на који улази, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 88)

 


    9.

Возач који паркира возило на делу пута где је ширина слободног пролаза од паркираног возила до неиспрекидане уздужне линије на коловозу, мања од три метра, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 123)

 


    10.

Возачу који не пропусти возило које се креће по путу на који улази након што прође додатни светлосни саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак), заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 170)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    11.

Возач је дужан да обрати посебну пажњу на пешаке означене бројем:
(два тачна одговора):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 31)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици правилно се креће возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 80)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, настављате кретање кроз раскрсницу на прописан начин путањом означеном бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 130)

 


    14.

На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће или је веома отежано:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 180)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 231)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    16.

Приликом извођења радње претицања возач који претиче дужан је да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 280)

 


    17.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 339)

 


    18.

На раскрсници или у сусрету са трамвајем, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 391)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 430)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици паркирање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 480)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 530)

 


    22.

Помоћу ужета није дозвољено да се вуче:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 582)

 


    23.

Возач којем је забрањен пролаз према знаку полицијског службеника, када наилази на пешачки прелаз, дужан је да):    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 643)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 149)

 


    25.

У ситуацији приказаној на слици возило са првенством пролаза је возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 730)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    26.

Зона "30" је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 790)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 32)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 45)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 82)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 134)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 186)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 238)

 


    33.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 290)

 


    34.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 342)

 


    35.

Светлосни саобраћајни знак − зелено светло који даје семафор има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 394)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    36.

Који саобраћајни знак, од знакова приказаних на слици, се поставља на врх табле за означавање врха разделног острва:
(два тачна одговора)
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 446)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 497)

 


    38.

Казнени поени изречени возачу се бришу:    (ВОЗАЧИ - 34)

 


    39.

Редовни шестомесечни технички преглед може се обавити најраније:    (ВОЗИЛА - 34)

 


    40.

На моторном возилу на четири или више точкова, моторном возилу на три точка која су шира од 1,3 m и прикључном возилу ширине преко 1,6 m:    (ВОЗИЛА - 104)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    41.

На моторном возилу на четири или више точкова, моторном возилу на три точка која су шира од 1,3 m и прикључном возилу:    (ВОЗИЛА - 107)

 


    42.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 257)

 


    43.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 302)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак