Д.О.О Еуро Старт - Тест 30 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Радња коју учесник у саобраћају предузима како би омогућио кретање другог учесника у саобраћају који има првенство пролаза, тако да не дође до промене дотадашњег начина кретања учесника у саобраћају који има првенство пролаза, односно до њиховог контакта је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 30)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин чија је радна запремина45 cm 3 , је
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 85)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Које од наведених услова мора испуњавати аутопут:
(три тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 141)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Возач возила које је упућено на мерења осовинског оптерећења дужан је да:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 30)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Возило прописно паркирано на паркинг месту:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 59)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Возач који на путу управља возилом које је оптерећено преко носивости уписане у саобраћајну дозволу за више од 20 %, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 38)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Возач који након што прође додатни светлосни саобраћајни знак у облику зелене стрелице(условни знак), не пропусти пешака који прелази преко коловоза, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 87)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Возач који паркира возило на раскрсници, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 122)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Возачу који поступи супротно постављеном саобраћајном знаку, заштитна мера забране управљања моторним возилом:
    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 169)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Када прилази пешачком прелазу, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 30)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У саобраћају на путу возило се креће::    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 79)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Возило означено бројем 1, у ситуацији приказаној на слици, прописно се креће:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 129)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће или је веома отежано::    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 179)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 230)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици претицање

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 279)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 339)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, уколико желите да наставите кретање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 429)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици паркирање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 479)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 529)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици, вучење неисправног возила на прописан начин врши:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 581)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици, возачу црвеног путничког возила претицање у тунелу:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 243)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 729)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Возач је обавезан да се у зони успореног саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака и бициклиста, брзином:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 789)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 390)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

На пешачком прелазу на којем је саобраћај регулисан семафорима, возач којем је светлосним саобраћајним знаком забрањен пролаз, када наилази на пешачки прелаз дужан је да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 642)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 31)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 81)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 133)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 185)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 237)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 289)

 


    32.

Попречна ознака на коловозу означена на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 341)

 


    33.

Ознака на коловозу приказана на слици(„Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 393)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико јe    (ВОЗАЧИ - 33)

 


    35.

Означена удаљеност између возила приказаних на слици је:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 43)

 


    36.

На врху табле за означавање врха разделног острва постављају се саобраћајни знакови који означавају:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 445)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 497)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Редовни шестомесечни технички преглед се мора обавити:    (ВОЗИЛА - 33)

 


    39.

Уградња покретног фара(рефлектора) дозвољена је    (ВОЗИЛА - 103)

 


    40.

На прикључном возилу ширине до 1,6 m:    (ВОЗИЛА - 108)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Поклопци на свим спољашњим странама моторних и прикључних возила морају бити изведени, односно осигурани тако да је:    (ВОЗИЛА - 158)

 


    42.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (СИГНАЛИЗАЦИЈА 44)

 


    43.

У ситуацији приказаној на слици када је возило полиције заустављено дужни сте да:
(три тачна одговора)

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 516)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак