Д.О.О Еуро Старт - Тест 29 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пролажењем возила поред препреке на путу, у ситуацији приказаној на слици, вршите:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 29)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин чија је највећа ефективна снага 4 kW, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 84)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Пут без изграђеног коловозног застора, па и када на прикључку на други пут има изграђен коловозни застор је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 140)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Возило може бити упућено на мерења осовинског оптерећења када:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 29)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Ако возач, у року одређеним решењем, не уклони возило које је паркирао или зауставио, супротно прописима:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 58)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Возач који не заустави возило када полицијско возило са првенством пролаза које се креће иза њега, даје истовремено и светлосни знак упозорења, казниће се    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 37)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Возач који управља моторним возилом и превози више лица него што је означено у саобраћајној дозволи, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 85)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Возач који паркира возило на пешачком прелазу, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 121)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Возачу који прође светлосни саобраћајни знак када му је тим знаком забрањен пролаз, заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 168)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Возач је дужан да обрати пажњу на пешаке који:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 29)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици, као кандидат за возача, крећете се на:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 78)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Возило означено бројем 2 које након скретања улево наставља кретање право, у ситуацији приказаној на слици, прописно се креће

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 128)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици мимоилажење ћете извршити са: :

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 178)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које претиче, после претицања теретног возила

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 229)

 


    15.

Обилажење саобраћајном траком намењеном за кретање возила из супротног смера, при чему се прелази преко неиспрекидане уздужне линије, је дозвољено:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 278)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 338)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици возач возила означеног бројем 2, на путу ван насеља, уколико наставља претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 428)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило на делу пута где би ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног возила до препреке на путу била мања од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 478)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 528)

 


    20.

Моторним возилом није дозвољено да се вуче:
(три тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 580)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Аутопутем и мотопутем не смеју се кретати:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 678)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 728)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Део пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила и који је означен одговарајућом саобраћајном сигнализацијом је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 788)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 389)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Забрана ступања и кретања пешака на аутопуту и мотопуту не важи за:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 641)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 30)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 80)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 132)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 184)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 236)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Допунска табла која садржи текстуалну поруку, као у ситуацији на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 288)

 


    32.

Попречна ознака на коловозу означена на слици („Граничник“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 340)

 


    33.

Ознака на коловозу приказана на слици(„Стрелице“) служи за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 392)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:    (ВОЗАЧИ - 30)

 


    35.

Незгода у којој је начињена материјална штета на возилу и повређено лице које је управљало спортским аутомобилом на тркачкој стази за возила:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 42)

 


    36.

Светлосна ознака на путу, приказана на слици, представља:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 444)

 


    37.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 496)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Редовни годишњи технички преглед возила се може извршити најраније 30 дана пре:    (ВОЗИЛА - 32)

 


    39.

У ситуацији приказаној на слици заустављено возило:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 547)

 


    40.

На прикључном возилу:    (ВОЗИЛА - 121)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

У ситуацији приказаној на слици


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 394)

 


    42.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 201)

 


    43.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 250)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак