Д.О.О Еуро Старт - Тест 28 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пролажењем возила поред препреке на путу, у ситуацији приказаној на слици, вршите:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 28)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Моторно возило, са електричним погоном, је мотоцикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 83)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Које од наведених услова мора испуњавати аутопут?
(три тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 139)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Трошкове контролног техничког прегледа сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 28)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Када се путем видео надзора или фото записа утврди да је возило паркирано супротно прописима биће донето решење у електронској форми којим се налаже уклањање возила:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 57)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Возач који не пропусти возило са првенством пролаза, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 36)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Возач који ванредни превоз не обавља у складу са условима који су одређени у дозволи за ванредни превоз, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 84)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Возач који на јавном путу на коме се саобраћај одвија у оба смера паркира возило непосредно уз леву ивицу коловоза, казниће се    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 120)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Возачу који претиче возило на начин да прелази возилом преко неиспрекидане уздужне линије при чему користи саобраћајну траку намењену за кретање возила из супротног смера, заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 167)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Возач који наиђе на предмет или препреку на путу које угрожавају безбедност саобраћаја које није у могућности да уклони::    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 28)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 77)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Возила која након скретања улево настављају кретање право, у ситуацији приказаној на слици, прописно се крећу путањом означеном бројем:
(два тачна одговора)

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 127)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

Када на раскрсници возила долазе из супротних смерова и скрећу улево, мимоилажење возила из супротних смерова се врши са:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 177)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 228)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 277)

 


    16.

На путу ван насеља који није аутопут ни мотопут, возач не сме возилом да се креће брзином већом од:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 337)

 


    17.

Звучни знак упозорења, на путу ван насеља, возач је дужан да употреби:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 427)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 477)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

На саобраћајној траци за укључивање, искључивање, саобраћајној траци за возила јавног превоза и трамвајској баштици:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 527)

 


    20.

Моторно возило које због неисправности не може само да се креће и којем је истекла важност регистрационе налепнице:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 579)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Мотопутем дозвољено је кретање:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 677)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 727)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Када је у пешачкој зони дозвољено кретање одређених возила она се морају кретати брзином::


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 787)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 388)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Пешак који учествује у саобраћају у колицима за особе са инвалидитетом, или се вози на котураљкама, односно скејтборду:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 638)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 29)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 79)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 131)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 183)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 235)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак„Пут са првенством пролаза“, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 287)

 


    32.

Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 339)

 


    33.

Светлосни саобраћајни знак − црвено светло који даје семафор има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 391)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:    (ВОЗАЧИ - 29)

 


    35.

Незгода у којој је порушена дворишна ограда при излетању возила са пута    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 41)

 


    36.

Светлосна ознака на путу изведена у облику табле обојене наизменично пољима црне и жуте боје је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 443)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 495)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Редовном годишњем техничком прегледу возило се подвргава    (ВОЗИЛА - 31)

 


    39.

Највећа дозвољена дужина моторног возила, осим аутобуса, мопеда, мотоцикла, трицикла и четвороцикла, износи:    (ВОЗИЛА - 44)

 


    40.

Светлост дневних светала мора бити:    (ВОЗИЛА - 101)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Када се укључе задња светла за маглу на контролној табли возила мора аутоматски да светли контролна лампа:    (ВОЗИЛА - 111)

 


    42.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 150)

 


    43.

Светлосни знак − црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале на возилу под пратњом, за возача који сусретне та возила, односно кога сустигну та возила, значи обавезу да:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 514)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак