Д.О.О Еуро Старт - Тест 27 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Одстојање на коме учесник у саобраћају може јасно видети коловоз је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 27)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је мотоцикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 82)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Која од набројаних површина је пут?
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 138)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Да ли је возач дужан да без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући вршење контролног техничког прегледа? :    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 27)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Када је возило паркирано супротно прописима, а возач није присутан:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 56)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

У ситуцији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знак који регулише скретање улево на раскрсници, означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 407)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Возач који на путу управља возилом које је оптерећено преко носивости уписане у саобраћајну дозволу за 10 %, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 83)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Возач који претиче друго возило преко прелаза пута преко железничке пруге, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 119)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Возачу возила који претиче возило испред њега на истој саобраћајној траци чији је возач дао знак за претицање, заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 166)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Возач који наиђе на предмет или препреку на путу које угрожавају безбедност саобраћаја и које може да уклони:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 27)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач мопеда, односно мотоцикла, који се укључује у саобраћај из гараже на непрегледном месту, дужан је да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 76)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Возач возила који на путу са једносмерним саобраћајем скреће улево дужан је да скретање изврши:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 126)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

Уколико је због недовољне ширине пута мимоилажење онемогућено:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 176)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици непрописно претицање врши возач возила означеног бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 227)

 


    15.

Ако се возач након обилажења заустављене колоне не би могао безбедно укључити у саобраћајну траку намењену за смер којим се креће, обилажење    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 276)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 464)

 


    17.

0
У ситуацији приказаној на слици, када се возила испред њега не крећу, возач црвеног возила који задржава правац кретања:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 426)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 476)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици заустављање возила

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 526)

 


    20.

Светлосни знак − једно трепћуће или ротационо светло плаве боје на возилу са првенством пролаза које се креће по путу, значи обавезу за возача који види то светло да:
(два тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 511)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Аутопутем дозвољено је кретање
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 676)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 726)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Део пута, улице или део насеља по коме је дозвољен искључиво саобраћај пешака је::    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 786)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 387)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Пешак који се креће по коловозу на путу ван насеља:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 637)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 28)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 78)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 130)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 182)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 234)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Обавезно заустављање“, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 286)

 


    32.

У ситуацији приказаној на слици

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 338)

 


    33.

Ознаке на коловозу („Стрелице“) служе за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 390)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возачу који возилом не управља савесно и на прописан начин организациона јединица Министарства унутрашњих послова која возача води у евиденцији:    (ВОЗАЧИ - 28)

 


    35.

У ситуацији приказаној на слици
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 742)

 


    36.

Светлосне ознаке на путу ван насељених места, које означавају ивицу коловоза, изведене у облику штапова обојених наизменично пољима црвене и жуте боје су    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 442)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 494)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Свако поједино возило једнозначно је одређено:    (ВОЗИЛА - 30)

 


    39.

Највећа дозвољена дужина моторног возила, осим аутобуса, мопеда, мотоцикла, трицикла и четвороцикла, износи    (ВОЗИЛА - 44)

 


    40.

Када се укључе светла за маглу, на контролној табли возила:    (ВОЗИЛА - 100)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Када се превозе лица на спољним деловима возила на којима је уграђена платформа за стајање и држачи, највећа дозвољена брзина кретања возила је:
    (ВОЗИЛА - 362)

 


    42.

Када је постављена на место одређено од стране произвођача, угао који заклапа регистарска таблица и раван управна на хоризонталну подлогу    (ВОЗИЛА - 155)

 


    43.

У ситуацији приказаној на слици брже кретање возила у десној саобраћајној траци:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 199)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак