Д.О.О Еуро Старт - Тест 25 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици пролажење теретног возила поред заустављеног путничког возила је:






    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 25)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Моторно возило са електричним погоном, највеће трајне номиналне снага4 kW, највеће конструктивне брзине40 km/h и које има три точка, је:



    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 80)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Лек који садржи психоактивну супстанцу и који се не сме употребљавати пре и за време вожње, на паковању има ознаку приказану на слици број:






    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 136)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Контролни технички преглед возила:



    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 25)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Исправа којом се може документовати прекршај и други деликти се може привремено одузети:



    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 54)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Возачу коме ноћу на возилу нису укључена задња позициона светла, казниће се:



    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 31)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Када је возило на коловозу заузело такав положај и његов возач даје такав знак да се са сигурношћу може закључити да то возило скреће улево, претицање се:



    (ПРАВИЛА - 193)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење возила
(два тачна одговора)






    (ПРАВИЛА - 244)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Возачу који управља возилом под дејством алкохола чија је садржина више од0,50 mg/ml до1,20 mg/ml, заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 164)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Возач је дужан да возило држи на таквом одстојању и растојању од других возила, односно учесника у саобраћају тако да
(два тачна одговора)







    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 25)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици, као возач возила које је заустављено на путу, да би се безбедно укључили у саобраћај, обавезни сте да:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 74)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици скретање удесно је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 124)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, безбедно поступање је да





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 174)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(два тачна одговора)







    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 225)

 


    15.

На путу који је прекривен снегом претицање:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 274)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици:






    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 385)

 


    17.

У ситуацији када се крећете путем са првенством пролаза, а возила у раскрсници испред Вас се не крећу:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 424)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици, у близини врха превоја:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 474)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

На месту приказаном на слици, између два паркирана возила, паркирање:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 524)

 


    20.

Моторно возило може да вуче друго моторно возило:



    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 576)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Возач сме возилом да врши претицање:
(два тачна одговора)






    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 247)

 


    22.

Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила под пратњом, дужан је да:
(два тачна одговора)







    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 724)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици заустављено возило:




    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 546)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 26)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 76)

 


    26.

Саобраћајни знак који означава место на раскрсници на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу на путу на који он наилази је:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 128)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 180)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 232)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Ограничење брзине“, означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 284)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 336)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 388)

 


    32.

Светлосна ознака на путу ван насељених места приказана на слици представља:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 440)

 


    33.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава да:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 492)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин ако има:



    (ВОЗАЧИ - 26)

 


    35.

У саобраћајној незгоди у којој је настала мања материјална штета, било који учесник саобраћајне незгоде или лице које је претрпело материјалну штету



    (ВОЗАЧИ - 113)

 


    36.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета:
(два тачна одговора)







    (ВОЗАЧИ - 115)

 


    37.

Возило које је преправљено може учествовати у саобраћају:



    (ВОЗИЛА - 28)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

На моторним возилима на четири или више точкова и на моторним возилима на три точка која су шира од 1,3 m светла за маглу могу бити уграђенa и изведенa као:



    (ВОЗИЛА - 97)

 


    39.

На моторном возилу на четири или више точкова и моторном возилу на три точка која су шира од1,3 m:



    (ВОЗИЛА - 115)

 


    40.

Учешће у саобраћају возила на којем је извршено уклањање катализатора, уграђеног од стране произвођача возила:



    (ВОЗИЛА - 152)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

На возила под пратњом, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, се не примењују одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(два тачна одговора)






    (ПРАВИЛА - 743)

 


    42.

Боја линије за одвајање саобраћајних трака за кретање возила јавног превоза путника је:



    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 308)

 


    43.

Ознака на коловозу приказана на слици означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 355)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!



Вратити на почетак