Д.О.О Еуро Старт - Тест 23 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици пролажење путничког возила поред теретног возила које се креће у истом смеру је:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 23)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    2.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има три точка и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, чија је радна запремина45 cm3, а највећа ефективна снага4 kW, је    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 78)

 


    3.

Трамвај је приказан на слици број


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 134)

 


    4.

Возач који је затечен у чињењу прекршаја и који изражава намеру за даље чињење прекршаја, односно који је наставио са чињењем тог прекршаја може бити задржан најдуже24 сата:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 23)

 


    5.

Возачу возила које је искључено из саобраћаја ће бити враћене одузете регистарске таблице: :    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 52)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 496)

 


    7.

Возач возила који за време магле не укључи светла за осветљавање пута, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 74)

 


    8.

Возач који се креће саобраћајном траком којом није дозвољено кретање оне врсте возила којим управља, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 115)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици возило (са укљученим свим показивачима правца и постављеним сигурносним троуглом) које је заустављено на месту да возачи возила која се крећу истим смером не могу или тешко могу благовремено да га уоче:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 543)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 23)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    11.

У условима недовољне прегледности, возач је дужан да безбедно укључење у саобраћај изведе:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 72)

 


    12.

Возач возила који скреће удесно дужан је да скретање изврши:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 122)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, возач возила које Вам долази у сусрет дужан је да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 172)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возачу жутог возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 222)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила које вуче прикључно возило, претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 272)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    16.

Знак за обележавање возила којим се врши организован превоз деце је означен бројем:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 44)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, када се возила у раскрсници испред Вас не крећу:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 422)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 472)

 


    19.

На саобраћајницама ван уличних паркиралишта које повезују паркинг просторе и стамбене зграде са другим саобраћајницама:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 522)

 


    20.

У случају застоја саобраћаја на путу са физичким одвојеним коловозним тракама, возачи су увек дужни да заузимањем положаја уз десну, односно леву ивицу саобраћајне траке, оставе слободан простор намењен да у случају потребе омогуће пролаз    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 96)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици возач аутобуса

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 672)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици возач
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 722)

 


    23.

Возач који се сусретне са возилом на коме су укључена жута ротациона или трепћућа светла дужан је да:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 776)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 24)

 


    25.

Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 74)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 126)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 178)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 230)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 282)

 


    30.

Испрекидана линија заустављања, постављена на прилазу раскрсници са путем са првенством пролаза на месту где не постоји саобраћајни знак„Укрштање са путем са првенством пролаза“, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 334)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    31.

Семафори се користе за:
(два тачна одговора):    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 386)

 


    32.

Светлосне ознаке на путу ван насељених места означавају:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 438)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 490)

 


    34.

Возачи који управљају моторним возилом, односно скупом возила којима се обавља јавни превоз, морају се подвргавати здравственом прегледу ради утврђивања психофизичке способности за возача:    (ВОЗАЧИ - 24)

 


    35.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:    (ВОЗАЧИ - 111)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    36.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета:
(два тачна одговора)    (ВОЗАЧИ - 117)

 


    37.

Возило мора да испуњава прописане техничке услове, техничке прописе и да буде технички исправно:    (ВОЗИЛА - 26)

 


    38.

Светла на мотокултиватору морају бити изведена тако да се светлост коју дају, ноћу при доброј видљивости, може видети на удаљености од најмање    (ВОЗИЛА - 95)

 


    39.

Уређај за давање звучних знакова мора производити звук:    (ВОЗИЛА - 145)

 


    40.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 204)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    41.

Резервни точак    (ВОЗИЛА - 203)

 


    42.

У условима смањене видљивости терет који на моторном или прикључном возилу прелази најистуренију тачку на задњој страни возила, мора бити означен:    (ВОЗИЛА - 328)

 


    43.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 256)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак