Д.О.О Еуро Старт - Тест 18 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Прекид кретања возила од два минута, при чему је возач напустио возило је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 18)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    2.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има два точка и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, чија је радна запремина 45 cm3, а највећа ефективна снага 5 kW, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 73)

 


    3.

Возило које је по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и оспособљено да буде вучено од другог возила, а служи за превоз путника, односно ствари, односно за обављање радова је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 129)

 


    4.

Возач који је под дејством алкохола ће бити задржан до отрежњења, а најдуже 12 сати, ако има садржај алкохола у крви већи од:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 18)

 


    5.

Искључење возила из саобраћаја траје:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 47)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 144)

 


    7.

Светлосни саобраћајни знак − црвено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење    (САОБРАЋАЈНА САИГНАЛИЗАЦИЈА - 411)

 


    8.

Возач који у насељу не омогући укључивање у саобраћај аутобусу који се прописно укључује у саобраћај са стајалишта, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 110)

 


    9.

Возач који не искључи мотор када возило стоји дуже од три минута, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 157)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
(два тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 18)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач жутог возила се укључује у саобраћај:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 67)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици предност има:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 117)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици полукружно окретање скупа возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 167)

 


    14.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 217)

 


    15.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА САИГНАЛИЗАЦИЈА - 252)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 322)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици можете:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 417)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 467)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици (трг):

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 517)

 


    20.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА САИГНАЛИЗАЦИЈА - 255)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    21.

Из возила или са возила на путу животиње је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 619)

 


    22.

Возач који се возилом приближава прелазу пута преко железничке пруге дужан је да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 667)

 


    23.

На возила са првенством пролаза, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 717)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 19)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 69)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 121)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 173)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 225)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 277)

 


    30.

Уздужна линија која означава ивицу возне површине коловоза је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 329)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    31.

Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред саобраћајног знака „Обавезно заустављање“, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 381)

 


    32.

У ситуацији приказаној на слици знак који даје уређај за давање светала за регулисање кретања трамваја означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 433)

 


    33.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 485)

 


    34.

Возач коме је издата пробна возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин ако има:    (ВОЗАЧИ - 19)

 


    35.

Лице које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има повређених лица:
(два тачна одговора):


    (ВОЗАЧИ - 106)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    36.

Меру искључења и одузимања регистарских таблица возила која су учествовала у саобраћајној незгоди полицијски службеник примењује:    (ВОЗАЧИ - 122)

 


    37.

Власник, односно корисник возила дужан је да пријави промену било ког податка који се уписује у саобраћајну дозволу у року од:    (ВОЗИЛА - 21)

 


    38.

Возач сме започети кретање возила:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 365)

 


    39.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 256)

 


    40.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака Т означава:    (ВОЗИЛА - 188)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    41.

Боја ознаке којима се обележавају места за одређене намене (аутобуска стајалишта, такси возила, полиција и др.) је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 304)

 


    42.

Терет на возилу не сме да пређе најистуренију тачку на задњој страни возила за више од:    (ВОЗИЛА - 323)

 


    43.

Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не испуњавају услове у погледу осовинског оптерећења је:    (ВОЗИЛА - 334)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак