Д.О.О Еуро Старт - Тест 17 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Прекид кретања возила од два минута, при чему возач није напустио возило је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 17)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    2.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има два точка и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, чија је радна запремина 45 cm3, а највећа ефективна снага 5 kW, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 72)

 


    3.

Мотокултиватор је приказан на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 128)

 


    4.

Трошкове премештања возила које је искључено из саобраћаја сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 17)

 


    5.

Ако је разлог за искључење возила настао на делу пута где ће оно ометати, односно угрожавати безбедност саобраћаја:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 46)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    6.

Ако у ситуацији приказаној на слици, за претицање користите зауставну траку, на мотопуту, бићете кажњени:

    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 20)

 


    7.

Боја ознака на коловозу, по правилу, је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 305)

 


    8.

Власник возила којим је учињен прекршај у случају када возач који је управљао возилом приликом извршења прекршаја није идентификован, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 108)

 


    9.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 203)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
(два тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 17)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    11.

Возач који намерава да изврши радњу возилом у саобраћају сме:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 66)

 


    12.

На раскрсници или у сусрету са другим возилом, возач је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 116)

 


    13.

У подвожњаку, у ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 166)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 216)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, возачу црвеног возила претицање возила у левој саобраћајној траци:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 266)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    16.

Возач који улази возилом на пут са првенством пролаза:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 416)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици прописно је паркирано возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 466)

 


    18.

На трговима, на пешачкој зони и противпожарном путу:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 516)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици жуто ротационо или трепћуће светло
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 773)

 


    20.

Прикључно возило у саобраћају на путу смеју да вуку:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 618)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    21.

На прелазу пута преко железничке пруге када је уређај за затварање саобраћаја почео да се спушта возач:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 666)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 716)

 


    23.

Возило које прати возило које прелази прописане димензије, односно возило које са теретом прекорачује дозвољене димензије, мора да има:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 767)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 18)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 68)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 120)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 172)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 224)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 276)

 


    30.

Саобраћајна трака означена са разделним удвојеним испрекиданим линијама означава:
(два тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 328)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    31.

Неиспрекидана линија заустављања, постављена на прилазу раскрсници са путем са првенством пролаза на месту где не постоји саобраћајни знак „Обавезно заустављање“, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 380)

 


    32.

Укључена усправна или коса црта, односно њихова комбинација, на уређајима за давање светала за регулисање кретања трамваја означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 432)

 


    33.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици, када се налази на коловозу, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 484)

 


    34.

За време управљања моторним возилом, односно скупом возила, возач код себе:    (ВОЗАЧИ - 18)

 


    35.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:    (ВОЗАЧИ - 105)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    36.

Након обављеног увиђаја саобраћајне незгоде, возач, односно власник возила, дужан је да:    (ВОЗАЧИ - 123)

 


    37.

Власник, односно корисник возила дужан је да одјави возило ако je уништено или отписано у року од:    (ВОЗИЛА - 20)

 


    38.

Превоз лица која нису навршила 14 година живота, у товарном простору прикључног возила за трактор:    (ВОЗИЛА - 351)

 


    39.

Уређај за истовремено укључивање свих показивача правца на моторним возилима са три, четири или више точкова:    (ВОЗИЛА - 139)

 


    40.

У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н индекс брзине је исказан кодом:


    (ВОЗИЛА - 187)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    41.

Возач возила које се креће на путу у насељу саобраћајном траком, у коју се аутобус прописно укључује у саобраћај са стајалишта    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 45)

 


    42.

Терет на моторном возилу може да пређе најистуренију тачку на предњој страни возила:    (ВОЗИЛА - 322)

 


    43.

Кретање по путу возила, односно скупа возила, који са теретом премашују највеће дозвољене димензије (дужина, ширина и висина) прописане техничким нормативима за поједине врсте возила је:    (ВОЗИЛА - 335)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак