Д.О.О Еуро Старт - Тест 16 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Означити неопходне услове који морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је возило заустављено:
(три тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 16)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    2.

Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је мопед ако истовремено испуњава следеће услове:
(три тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 71)

 


    3.

Возило је прикључно ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 127)

 


    4.

Трошкове премештања возила којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 16)

 


    5.

На путу ван насеља, као и на путу у насељу ноћу или у условима смањене видљивости када је место на коме се возило зауставља недовољно осветљено, возач је дужан:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 544)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    6.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, када не заустави возило, односно не обавести полицију, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 19)

 


    7.

На путу за саобраћај возила у оба смера са најмање четири саобраћајне траке, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 97)

 


    8.

Власник возила којим је учињен прекршај у случају када возач који је управљао возилом приликом извршења прекршаја није идентификован:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 107)

 


    9.

Возач који у ситуацији приказаној на слици (застој саобраћаја), није оставио слободан простор за пролаз возила под пратњом и возила са правом првенством пролаза, казниће се:

    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 155)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 16)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возачу црног возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 65)

 


    12.

Ваше поступање у ситуацији приказаној на слици представља:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 115)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, на путу који није аутопут ни мотопут, полукружно окретање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 165)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 215)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу плавог возила претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 265)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 315)

 


    17.

Возач који прилази раскрсници:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 415)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 465)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 515)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици заустављено возило
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 545)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    21.

На возаче трамваја одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 616)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 665)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 715)

 


    24.

Знак опасности који је постављен на путу у насељу на удаљености мањој од 150 m испред опасног места:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 17)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 67)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 119)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 171)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 223)

 


    29.

Допунске табле које садрже поруке у облику симбола, као у ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 275)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици, разделна линија која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији, означена је бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 327)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    31.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 379)

 


    32.

Знак који даје уређај за давање светала за регулисање кретања трамваја, приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 431)

 


    33.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 483)

 


    34.

Да ли возач има обавезу да пријави промену пребивалишта надлежном органу?    (ВОЗАЧИ - 17)

 


    35.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:    (ВОЗАЧИ - 104)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    36.

Након саобраћајне незгоде са мањом материјалном штетом учесници у саобраћајној незгоди:
    (ВОЗАЧИ - 124)

 


    37.

Власник, односно корисник регистрованог возила, који не поднесе захтев за издавање нове регистрационе налепнице, дужан je да врати регистарске таблице органу који је исте издао у року од:    (ВОЗИЛА - 19)

 


    38.

Када се укључе кратка светла за осветљавање пута, на контролној табли возила:    (ВОЗИЛА - 85)

 


    39.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 246)

 


    40.

У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н индекс носивости је исказан кодом:


    (ВОЗИЛА - 186)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    41.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 253)

 


    42.

Терет на моторном возилу може да пређе најистуренију тачку на предњој страни возила највише до:    (ВОЗИЛА - 321)

 


    43.

Ванредни превоз се обавља на основу дозволе коју издаје:    (ВОЗИЛА - 336)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак