Д.О.О Еуро Старт - Тест 15 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пешак је приказан на сликама број:
(два тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 15)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    2.

Моторно возило, са електричним погоном, је мопед ако истовремено испуњава следеће услове:
(три тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 70)

 


    3.

Моторно возило је мотокултиватор ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(три тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 126)

 


    4.

Полицијски службеник може преместити, односно наложити да се премести:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 15)

 


    5.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које се креће уназад

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 445)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    6.

Возач који не заустави возило испред пешачког прелаза на коме се налази најмање један пешак, када му је светлосним саобраћајним знаком или знаком овлашћеног службеног лица пролаз забрањен, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 16)

 


    7.

Возач који се укључује у саобраћај тако да се претходно није уверио да неће ометати остале учеснике у саобраћају и о томе није обавестио друге учеснике у саобраћају, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 66)

 


    8.

Власник возила који у прописаном року не пријави промену било ког податка који се уписује у саобраћајну дозволу, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 106)

 


    9.

Возач који дању у саобраћају на путу, не укључи кратка, односно дневна светла, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 153)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 15)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач црвеног возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 64)

 


    12.

Поступање возача возила који Вам долази у сусрет саобраћајном траком којом се крећете, представља:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 114)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 164)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 214)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу црног возила претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 264)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 314)

 


    17.

Возач који се приближава раскрсници дужан је да прилагоди вожњу:
(два тачна одговора):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 414)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици, у близини трамвајских шина, прописно је паркирано:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 464)

 


    19.

На делу тротоара који је намењен за кретање лица са посебним потребама, заустављање или паркирање возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 514)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 494)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици на паркираном возилу ноћу светла:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 615)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 664)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 714)

 


    24.

Знак опасности који је постављен на путу ван насеља на удаљености мањој од 150 m или већој од 250 m испред опасног места на путу:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 16)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 66)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 118)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 170)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 222)

 


    29.

Допунске табле које садрже текстуалне поруке, као у ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 274)

 


    30.

Испрекидана линија заустављања, постављена испред саобраћајног знака „Укрштање са путем са првенством пролаза”, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 326)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    31.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 378)

 


    32.

Уређаји за регулисање кретања трамваја:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 430)

 


    33.

Знаци које даје полицијски службеник који непосредно регулише или врши контролу саобраћаја, дају се:
(три тачна одговора)
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 482)

 


    34.

Коришћење возачке дозволе чији је нестанак возач пријавио надлежном органу:    (ВОЗАЧИ - 16)

 


    35.

Лице које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има повређених лица дужно је да одмах обавести:    (ВОЗАЧИ - 103)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    36.

У ситуацији приказаној на слици лице у товарном простору прикључног возила превози се на:
    (ВОЗИЛА - 348)

 


    37.

Када управља возилом које је означено регистарским таблицама за привремено означавање, возач    (ВОЗИЛА - 18)

 


    38.

Када се укључе дуга светла за осветљавање пута, на контролној табли возила мора аутоматски да светли контролна лампа:    (ВОЗИЛА - 84)

 


    39.

На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији пре 1. јула 2011. године контрола укључености показивача праваца, мора бити обезбеђена:    (ВОЗИЛА - 137)

 


    40.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 82 означава    (ВОЗИЛА - 185)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    41.

Дубина газећег слоја на пнеуматицима за зимску употребу не сме бити мања од:    (ВОЗИЛА - 213)

 


    42.

У ситуацији приказаној на слици лица у товарном простору прикључног возила превозе се на:
    (ВОЗИЛА - 349)

 


    43.

Ванредни превоз се мора обавити у складу са:    (ВОЗИЛА - 337)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак