Д.О.О Еуро Старт - Тест 12 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Возач је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 12)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    2.

Бицикл је приказан на сликама означеним бројевима:
(два тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 67)

 


    3.

Моторно возило намењено за извођење одређених радова, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 1.500 kg и највећа конструктивна брзина кретања 40 km/h, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 123)

 


    4.

Ако возило којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја, полицијски службеник може:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 12)

 


    5.

Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(два тачна одговора):


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 41)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици, претицање са десне стране:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 195)

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 147)

 


    8.

Возач који након истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице, управља возилом пре него што је на редовном шестомесечном техничком прегледу утврђено да је возило технички исправно, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 103)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици, у условима смањене видљивости, трактор
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 769)

 


    10.

У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од значења ознаке на коловозу возач је дужан да поступи по:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 12)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици трактор
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 770)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 111)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 161)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 211)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, према ознакама на коловозу, возачу путничког возила претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 261)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    16.

Возач који при скретању пресеца бициклистичку траку:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 411)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици прописно је паркирано возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 461)

 


    18.

На пешачкој стази заустављање или паркирање возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 511)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици возило вуче прикључна возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 562)

 


    20.

На возилу које је заустављено или паркирано на коловозу, ноћу и у условима смањене видљивости, на делу пута где је улично осветљење такво да је возило довољно видљиво, на за то посебно обележеном месту:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 612)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 661)

 


    22.

Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила под пратњом могу се употребљавати само:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 711)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 761)

 


    24.

Саобраћајни знакови који учеснике у саобраћају упозоравају на опасност која им прети на одређеном месту, односно делу пута и обавештавају о природи те опасности су:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 12)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 63)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 115)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 167)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 219)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 271)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици линија која означава ивицу возне површине коловоза је означена бројевима:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 323)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    31.

Уздужна линија која се користи за најављивање близине неиспрекидане линије је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 375)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава:
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 427)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 479)

 


    34.

Возачу којем је одлуком надлежног органа забрањено управљање моторним возилом:
    (ВОЗАЧИ - 13)

 


    35.

Возач возила којим се обавља јавни превоз лица, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 100)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    36.

Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) Вам даје:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 359)

 


    37.

У случају прекида везе између кочних система вучног и прикључног возила чија највећа дозвољена маса прелази 1,5 t и која имају радно кочење:    (ВОЗИЛА - 69)

 


    38.

Под уређајима за осветљавање пута на моторним возилима, од набројаних, подразумевају се:
(три тачна одговора)
    (ВОЗИЛА - 79)

 


    39.

Стоп светла се укључују при активирању:    (ВОЗИЛА - 134)

 


    40.

У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н конструкција је исказана кодом:

    (ВОЗИЛА - 182)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    41.

У саобраћају на путу није дозвољено да се возило оптерети:
(два тачна одговора):


    (ВОЗИЛА - 301)

 


    42.

Да ли терет на возилу може да буде смештен и обезбеђен тако да умањује прегледност возачу?    (ВОЗИЛА - 314)

 


    43.

У моторном возилу, односно на возилу и прикључном возилу у саобраћају на путу, дозвољено је превозити:    (ВОЗИЛА - 340)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак