Д.О.О Еуро Старт - Тест 11 за "F" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Шта се од набројаног сматра саобраћајем?
(три тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 11)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    2.

Возило је бицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 66)

 


    3.

Моторно возило намењено за извођење одређених радова, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 20 kW, чија је маса 580 kg и највећу конструктивну брзину кретања 40 km/h, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 122)

 


    4.

Возач може захтевати да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја, у одговарајућој установи, о сопственом трошку ако оспорава резултате добијене извршеним испитивањем помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.):    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 11)

 


    5.

Возачу који управља возилом када је његовој возачкој дозволи истекао рок важења највише шест месеци, заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 182)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    6.

Ако се возач појави на месту са којег се уклања непрописно паркирано возило    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ - 61)

 


    7.

Возач преправљеног возила који учествује у саобраћају пре него што је надлежни орган утврдио да возило испуњава прописане услове, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 102)

 


    8.

Од саобраћајног знака приказаног на слици се завршава


    (ОСНОВЕ - 170)

 


    9.

У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од значења саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 11)

 


    10.

Уређај, односно средство, којим се може откривати или ометати рад уређаја за мерење брзине кретања возила    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 48)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    11.

Возач сме нагло да успори возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 110)

 


    12.

Возачу скупа возила, у ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 160)

 


    13.

Претицање возач сме да врши само:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 210)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 260)

 


    15.

На путу у насељу, где брзина није ограничена постављеним саобраћајним знаком, возач не сме да се креће брзином већом од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 310)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    16.

Возач који при скретању пресеца бициклистичку стазу:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 410)

 


    17.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 460)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици возила су заустављана и паркирана на:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 510)

 


    19.

У саобраћају на путу, који није аутопут ни мотопут, моторном возилу могу бити:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 561)

 


    20.

Заустављено или паркирано возило на коловозу, ноћу и у условима смањене видљивости:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 611)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    21.

На прелазу пута преко железничке пруге возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 660)

 


    22.

Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила под пратњом:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 710)

 


    23.

Возач возила које се креће непосредно иза возила полиције са првенством пролаза из којег полицијски службеник даје знаке и наредбе:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 760)

 


    24.

Саобраћајни знакови којима се учесницима у саобраћају на путу стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати су:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 11)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 62)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 114)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 166)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 218)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 270)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици уздужна линија која се користи за најављивање близине неиспрекидане линије је означена бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 322)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    31.

У ситуацији приказаној на слици, ивична линија је означена бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 374)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава:
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 426)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 478)

 


    34.

Опрема приказана на слици („Вертикална запрека“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 460)

 


    35.

Возач возила на слици:

    (ВОЗАЧИ - 99)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    36.

Кретање возила уназад на делу пута где је забрањено заустављање:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 145)

 


    37.

Возило које је искључено из саобраћаја:    (ВОЗИЛА - 14)

 


    38.

Под уређајима за осветљавање пута на моторним возилима, од набројаних, подразумевају се:
(три тачна одговора)
    (ВОЗИЛА - 78)

 


    39.

На прикључном возилу:    (ВОЗИЛА - 119)

 


    40.

За време вожње возач може користити телефон:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 46)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    41.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 60 означава:    (ВОЗИЛА - 181)

 


    42.

Да ли терет на возилу може да буде смештен и обезбеђен тако да може испасти, расипати се или вући се по путу?    (ВОЗИЛА - 313)

 


    43.

У ситуацији приказаној на слици претицање трамваја је дозвољено

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 197)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак