Д.О.О Еуро Старт - Тест 10 за "Ф" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Шта се од набројаног сматра саобраћајем?
(три тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 10)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    2.

Возило је приказано на сликама означеним бројевима:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 65)

 


    3.

Туристички воз је приказан на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 121)

 


    4.

Возач може захтевати да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја, у одговарајућој установи, о сопственом трошку:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 10)

 


    5.

Возач радне машине који вуче прикључно возило, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 75)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    6.

Прикључна возила за трактор чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t али не прелази 8 t:    (ВОЗИЛА - 66)

 


    7.

Власник неисправног возила у погледу уређаја за заустављање, којим у саобраћају на путу управља друго лице, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 101)

 


    8.

Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 57 km/h, бићете кажњени:

    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 148)

 


    9.

На раскрсници приказаној на слици поступање возача регулисано је:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 10)

 


    10.

Трактор сме да вуче    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 569)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 109)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици извођење радње полукружно окретање::
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 159)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици возач теретног возила које се претиче:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 209)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање теретног возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 259)

 


    15.

Возач који вози споро у мери у којој омета нормалан саобраћај дужан је да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 309)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 409)

 


    17.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 459)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици паркирање возила је извршено на:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 509)

 


    19.

Пре него што напусти паркирано возило возач мора да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 559)

 


    20.

За време магле, на моторном возилу морају да буду укључена:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 610)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 659)

 


    22.

Возило под пратњом може давати посебне светлосне знаке без сирене, ако су истовремено испуњени следећи услови:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 709)

 


    23.

Када полицијско возило са првенством пролаза даје истовремено и светлосни знак упозорења (узастопно или наизменично укључивање дугих светала), возач возила које се креће непосредно испред полицијског возила које даје те знаке мора:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 759)

 


    24.

Саобраћајни знакови се изводе тако да се садржај њихових порука:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 10)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 61)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 113)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 165)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 217)

 


    29.

Допунска табла:
(два тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 269)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици, саобраћајна трака са изменљивим смером кретања на којој је саобраћај регулисан семафорима је означена бројем:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 321)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    31.

Ознака приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 373)

 


    32.

Семафор приказан на слици намењен је за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 425)

 


    33.

На делу пута на коме се изводе радови регулисање саобраћаја могу да обављају најмање два радника одређена од стране извођача радова који дају знакове:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 477)

 


    34.

Главни фарови на моторним возилима која на равном путу не могу развити брзину кретања већу од 30 km/h:    (ВОЗИЛА - 82)

 


    35.

Утврђивање да ли је возач у толикој мери уморан, болестан или је у таквом психофизичком стању да није способан да безбедно управља возилом, врши се:    (ВОЗАЧИ - 98)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    36.

Трактор и радна машина у саобраћају на путу:


    (ПРАВИЛА - 617)

 


    37.

Да ли возач, овлашћеном лицу, мора дати на увид саобраћајну дозволу при контроли у саобраћају на путу?    (ВОЗИЛА - 13)

 


    38.

Власници трактора, прикључних возила за трактор и мотокултиватора, дужни су да након издавања регистрационе налепнице у трајном важењу, редовни технички преглед обаве    (ПРАВИЛА - 11)

 


    39.

Истоветни светлосни и светлосно сигнални уређаји који су удвојени на моторном возилу на три или више точкова:    (ВОЗИЛА - 77)

 


    40.

На моторном возилу на четири или више точкова, моторном возилу на три точка која су шира од 1,3 m и прикључном возилу, на задњој страни возила:    (ВОЗИЛА - 131)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


    41.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 180 означава:    (ВОЗИЛА - 180)

 


    42.

Да ли терет на возилу може бити смештен и обезбеђен тако да умањује стабилност возила и отежава управљање возилом, као и да утиче на функционисање и коришћење склопова и делова возила?    (ВОЗИЛА - 312)

 


    43.

Лица која се превозе у товарном простору прикључног возила које вуче трактор не смеју
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 344)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342,
 Naša podrška Vam je na raspolaganju: lično, e-poštom (as.euro.start@gmail.com) ili sms-om (063 10 54 152)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак