Д.О.О Еуро Старт - Тест 1 за "Ф" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Непосредно регулисање саобраћаја на путевима врше:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 1)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    2.

Маса оптерећеног скупа возила (лица и терет) је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 56)

 


    3.

Моторно возило, са електричним погоном, четири точка, највеће трајне номиналне снаге 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 20 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 112)

 


    4.

Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја
возача који:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 1)

 


    5.

Непрописно поступање возача које је у грубој супротности са правилима
саобраћаја (насилничка вожња), као на слици, казниће се:

    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 1)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    6.

Возач који у исто време користи две возачке дозволе издате од стране две државе, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 45)

 


    7.

Возач трактора који се креће аутопутем, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 29)

 


    8.

Возач који када скреће на бочни пут на чијем улазу не постоји пешачки прелаз не пропусти пешака који ступа на коловоз, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 135)

 


    9.

У случају да значење саобраћајне сигнализације одступа од правила саобраћаја возач је дужан да поступи у складу са:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 1)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу са физички одвојеним коловозним тракама, правилно се креће

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 87)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    11.

На путу за саобраћај возила у оба смера са три саобраћајне траке, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 100)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 150)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици брже кретање возила у левој саобраћајној траци:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 200)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 250)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици обилажење површине која није намењена за саобраћај возила Вам је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 300)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици возач аутобуса:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 400)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, на путу на коме се саобраћај одвија у оба смера, возачу црвеног возила паркирање је дозвољено непосредно уз:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 450)

 


    18.

Изнад прикључка на водоводну мрежу и улаза у канализацију или другу мрежу комуналних служби,возачу возила којим се обавља ауто такси превоз путника:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 500)

 


    19.

Сигурносни троугао поставља се на коловоз иза заустављеног возила, у вертикалном положају, тако да возач који наилази из смера на коме је знак постављен може благовремено да заустави своје возило, односно да безбедно обиђе заустављено возило, при чему његова удаљеност од заустављеног возила на путу у насељу не може бити мања од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 550)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици моторно возило које на путу вуче неисправно моторно возило не сме се кретати брзином већом од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 600)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    21.

Возач који скреће на бочни пут када му је светлосним саобраћајним знаком дозвољен пролаз и наилази на пешачки прелаз на улазу на бочни пут, преко кога прелази дете:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 650)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици трактор:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 763)

 


    23.

Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила са првенством пролаза, дужан је да:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 750)

 


    24.

За време управљања возилом у саобраћају на путу, возачи су дужни да:
(два тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 1)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 52)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 104)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 156)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 208)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 260)

 


    30.

Удвојена неиспрекидана разделна линија означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 312)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    31.

Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 364)

 


    32.

На семафорима са тробојним светлима којима се регулише кретање возила, када се светла постављају по вертикалној оси, једно испод другог, њихов распоред је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 416)

 


    33.

Опрема приказана на слици („монтажни ивичњак“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 468)

 


    34.

Моторним возилом, односно скупом возила, може самостално да управља возач који:    (ВОЗАЧИ - 1)

 


    35.

Возач који је неспособан за безбедно управљање возилом, односно који је у толикој мери уморан, односно болестан или је у таквом психичком стању да није способан да безбедно управља возилом:    (ВОЗАЧИ - 85)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    36.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије F сме да управља у саобраћају на путу:
(два тачна одговора)


    (ВОЗАЧИ - 83)

 


    37.

У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за која су издате:    (ВОЗИЛА - 1)

 


    38.

Највећа дозвољена ширина радне машине износи:    (ВОЗИЛА - 50)

 


    39.

Прикључна возила за трактор чија највећа дозвољена маса не прелази 1,5 t:    (ВОЗИЛА - 63)

 


    40.

Запречна табла се поставља на:
(два тачна одговора)    (ВОЗИЛА - 129)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    41.

Постојање уређајa за обезбеђење возила од неовлашћене употребе је обавезно:    (ВОЗИЛА - 169)

 


    42.

У саобраћају на путу:    (ВОЗИЛА - 302)

 


    43.

Возач не сме управљати возилом на начин који омогућава:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 360)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак