Д.О.О Еуро Старт - Тест 37 за "Д" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици заустављена возила:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 37)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Средња (просечна) брзина кретања возила на деоници дужине 300 km, коју возило пређе за 2 сата, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 50)

 


    3.

Допунска табла, постављена уз знак „Паркиралиште”, приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 301)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Уздужна линија која раздваја коловоз на коловозне траке, односно на саобраћајне траке, је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 310)

 


    5.

Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 353)

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 37)

 


    7.

У аналогном тахографу који има могућност евидентирања података за два члана посаде, за евидентирање својих активности возачи користе:    (ВОЗАЧИ - 179)

 


    8.

Саобраћајна трака за искључивање је на слици означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 155)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Контрола усклађености брзине, одређене граничником брзине и вредности брзине уписане на информативној налепници, се врши:
(два тачна одговора)


    (ВОЗАЧИ - 213 )

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    10.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 10 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 110)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

Када је на путу са по једном саобраћајном траком по смеру, заустављено возило за организован превоз деце, ради њиховог уласка или изласка, возачи осталих возила који се крећу тим путем:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 37)

 


    12.

Маса возила и маса којом је возило оптерећено (лица и терет) је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 53)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, када на раскрсници скрећете удесно

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 136)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 186)

 


    15.

На почетку превоја, у ситуацији приказаној на слици, претицање
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 237)

 


    16.

На раскрсници, на путу са првенством пролаза, претицање возила које скреће улево:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 286)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, возач путничког возила
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 397)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици возач возила полиције:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 749)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 436)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици паркирање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 486)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 536)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици моторно возило које вуче неисправно моторно возило:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 588)

 


    23.

Возач мора искључити мотор возила којим управља    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 796)

 


    24.

На аутопуту са три или више саобраћајних трака, намењених за саобраћај возила у једном смеру, возачи скупова возила, чија је дужина већа од седам метара смеју да користе:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 687)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 649)

 


    26.

Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила са првенством пролаза    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 736)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 38)

 


    28.

Паркинг место је на слици означено бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 161)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 88)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 97)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 51)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 140)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    33.

Саобраћајнe тракe на слици су означене бројевима:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 149)

 


    34.

Полицијски службеник прописани знак којим се наређује убрзање кретања:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 503)

 


    35.

Слика приказује:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 167)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 192)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    37.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 244)

 


    38.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 296)

 


    39.

Ознака приказана на слици („Стрелица“) служи за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 348)

 


    40.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 400)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Опрема приказана на слици („Усмеравајући браник“):

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 452)

 


    42.

Простор без седишта са доступним елементима за монтажу седишта у возилу представља    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 40)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    43.

Ближи услови које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме и техничких норматива прописани су:    (ВОЗИЛА - 42)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, направио паузу од 20 минута и паузу од 25 минута, након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута:    (ВОЗАЧИ - 162)

 


    45.

Картица возача за дигитални тахограф може се користити:    (ВОЗАЧИ - 193)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    46.

Возач може имати:    (ВОЗАЧИ - 194)

 


    47.

Управљање возилом у које је уграђен аналогни тахограф који има могућност евидентирања података за једног возача, од стране вишечлане посаде:    (ВОЗАЧИ - 178)

 


    48.

Дигитални тахограф уграђен у возило може да се употребљава, односно користи само ако је спроведен поступак прегледа у радионици, и то у року од:    (ВОЗАЧИ - 203)

 


    49.

Током периода у коме је дигитални тахограф ван употребе, односно неисправан, све податке о активностима возача које дигитални тахограф више не евидентира или не штампа на исправан начин, возач је дужан да бележи:    (ВОЗАЧИ - 202)

 


    50.

Да ли возач који је управљао возилом у које је уграђен дигитални тахограф сме да након тога управља возилом у које је уграђен аналогни тахограф, до истека дневног времена управљања?


    (ВОЗАЧИ - 201)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак