Д.О.О Еуро Старт - Тест 36 за "Д" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици паркирана возила:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 36)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Простор без седишта са доступним прикључцима сигурносних појасева у возилу представља    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 49)

 


    3.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 206)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 249)

 


    5.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 258)

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило
(два тачна одговора)>

    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 36)

 


    7.

Трамвајска баштица је на слици означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 158)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Саобраћајна трака за укључивање је на слици означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 154)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, завршио дневни одмор у 08:00 часова, наредни дневни одмор мора да заврши најкасније у:    (ВОЗАЧИ - 166)

 


    10.

Путничко возило је приказано на слици број:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 109)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 36)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила које се креће испред Вас и спречава Ваше брже кретање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 85)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

Возач возила које скреће удесно:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 135)

 


    14.

У циљу примене правила о мимоилажењу на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, возила се класификују од више ка нижој врсти на следећи начин:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 185)

 


    15.

На путу са по једном саобраћајном траком по смеру претицање или обилажење није дозвољено:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 236)

 


    16.

Возачу који се креће путем са првенством пролаза непосредно испред раскрснице и на раскрсници    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 285)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 396)

 


    18.

Возило са првенством пролаза може давати посебне светлосне знаке без сирене, ако су истовремено испуњени следећи услови
(три тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 735)

 


    19.

Ако се поред коловоза налази дете које не обраћа пажњу на кретање возила:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 435)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 485)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

На површинама на којима је саобраћајном сигнализацијом забрањен саобраћај возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 535)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици моторно возило које вуче неисправно моторно возило:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 587)

 


    23.

Возач мора искључити мотор возила којим управља:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 795)

 


    24.

Зауставном траком кретање возила    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 685)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Возач којем је дозвољен пролаз према знаку полицијског службеника, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 648)

 


    26.

Испуштање, односно одлагање материје и отпада, којим се угрожава живот и здравље људи, животиња, биљака или загађује животна средина:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 797)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 37)

 


    28.

Паркиралиште је на слици означено бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 160)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 87)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 96)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 50)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 139)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    33.

Саобраћајна трака је на слици означена бројевима:
(два тачна одговора)

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 147)

 


    34.

Полицијски службеник прописани знак којим се наређује смањење брзине кретања:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 502)

 


    35.

Бициклистичка стаза на слици је означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 166)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 191)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    37.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 243)

 


    38.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 295)

 


    39.

Ознака приказана на слици („Стрелица“) служи за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 347)

 


    40.

Светлосни саобраћајни знак − трепћуће зелено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 399)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Опрема приказана на слици („Чеони браник“):

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 451)

 


    42.

Саобраћајна трака за спора возила је на слици означена бројем    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 152)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    43.

Контролни технички преглед врши се:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 41)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Приликом постављања тахографског листића у тахограф, евидентирање података о стању на одометру од стране возача:    (ВОЗАЧИ - 184)

 


    45.

Ознака на аналогном тахографу која служи евидентирању активности возача у возилу, приказана на слици означава:

    (ВОЗАЧИ - 177)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    46.

Приликом постављања тахографског листића у тахограф, евидентирање податка о називу и седишту власника возила, од стране возача:    (ВОЗАЧИ - 186)

 


    47.

Приликом завршетка дневног времена управљања, на тахографском листићу од стране возача се евидентирају подаци о:
(три тачна одговора)
    (ВОЗАЧИ - 187)

 


    48.

У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 519)

 


    49.

Светлосни знак који полицијски службеник даје батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, значи обавезу возача возила које се креће на делу пута где се тај светлосни знак даје и на кога се знак односи, да:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 517)

 


    50.

Возач који чује звучни знак пиштаљком који се састоји од више узастопних кратких звиждука који су дати од стране полицијског службеника, дужан је да::    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 508)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак